Min LVV

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

LVV Journaal van donderdag 5 dec 2019 ... See MoreSee Less

Paramaribo, 5 december 2019

Internationale organisaties overhandigen spullen aan imkers
Het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation (GCCA) Project van het United Nations Development Programme (UNDP), heeft samen met de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), met ondersteuning van de Surinaamse overheid de imkers langs de kust spullen verstrekt. Deze spullen kunnen gebruikt worden bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden. De donatie bestond onder andere uit beschermende kleding, handschoenen, kassen voor het houden van bijen. De overhandiging heeft op donderdag 5 december 2019 plaatstgevonden op het kantoor van IICA.

De donatie is onderdeel van het project “Promoting Sustainable Livelihoods through the Utilization of Permapiculture for Mangrove Rehabilitation in Coastal Communities in Suriname’’. Dit project heeft als doel de verbeterde milieudiensten van bijenbestuivers voor verhoogde bemestingssnelheden en zaadproductie van mangrovebossen langs de kust. Dit project is tot standgekomen door fondsen die beschikbaar zijn gesteld door de Europese Unie (EU) aan de UNDP. Met dit project wordt beoogd de negatieve effecten van klimaatverandering te verminderen en veerkracht op te bouwen door milieuvriendelijke praktijken en de bevordering van de groene economische activiteiten. Deze activiteiten zijn onder andere de kennis en vaardigheden van de bijenteelt in Suriname te verhogen. Daarnaast worden verhoogde genererende inkomsten voor huishoudens langs de kust en langs oeverzones van grote rivieren in Suriname gecreëerd, door betrokkenheid alsook de verkoop van honing en andere bijenproducten.

De jongeren van deze gebieden zullen worden betrokken bij deze activiteiten. Aan hen zal worden geleerd wat de milieudiensten zijn van de mangrove en het effect voor bijen bestuiving. Daarnaast zullen zij bewust gemaakt worden van de gevolgen van klimaatsverandering en mogelijke aanpassingsbenaderingen. Het beleid van het Ministerie van LVV is onder andere erop gericht efficienter en effectiever te werk te gaan, welke zal resulteren in meer opbrengsten alsook lagere kosten. Zowel het upgraden van kennis alsook het aan gaan van samenwerkingen zijn voor Minister Rabin Parmessar van eminent belang en zullen van zijn ministerie altijd ondersteuning vinden.
... See MoreSee Less

Paramaribo, 5 december 2019

Internationale organisaties overhandigen spullen aan imkers 
Het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation (GCCA) Project van het United Nations Development Programme (UNDP), heeft samen met de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), met ondersteuning van de Surinaamse overheid de imkers langs de kust spullen verstrekt. Deze spullen kunnen gebruikt worden bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden. De donatie bestond onder andere uit beschermende kleding, handschoenen, kassen voor het houden van bijen. De overhandiging heeft op donderdag 5 december 2019 plaatstgevonden op het kantoor van IICA.

De donatie is onderdeel van het project “Promoting Sustainable Livelihoods through the Utilization of Permapiculture for Mangrove Rehabilitation in Coastal Communities in Suriname’’. Dit project heeft als doel de verbeterde milieudiensten van bijenbestuivers voor verhoogde bemestingssnelheden en zaadproductie van mangrovebossen langs de kust. Dit project is tot standgekomen door fondsen die beschikbaar zijn gesteld door de Europese Unie (EU) aan de UNDP. Met dit project wordt beoogd de negatieve effecten van klimaatverandering te verminderen en veerkracht op te bouwen door milieuvriendelijke praktijken en de bevordering van de groene economische activiteiten. Deze activiteiten zijn onder andere de kennis en vaardigheden van de bijenteelt in Suriname te verhogen. Daarnaast worden verhoogde genererende inkomsten voor huishoudens langs de kust en langs oeverzones van grote rivieren in Suriname gecreëerd, door betrokkenheid alsook de verkoop van honing en andere bijenproducten. 

De jongeren van deze gebieden zullen worden betrokken bij deze activiteiten. Aan hen zal worden geleerd wat de milieudiensten zijn van de mangrove en het effect voor bijen bestuiving. Daarnaast zullen zij bewust gemaakt worden van de gevolgen van klimaatsverandering en mogelijke aanpassingsbenaderingen. Het beleid van het Ministerie van LVV is onder andere erop gericht efficienter en effectiever te werk te gaan, welke zal resulteren in meer opbrengsten alsook lagere kosten. Zowel het upgraden van kennis alsook het aan gaan van samenwerkingen zijn voor Minister Rabin Parmessar van eminent belang en zullen van zijn ministerie altijd ondersteuning vinden.

Paramaribo, 5 december 2019

Suriname participeert aan 26ste reguliere meeting van de “International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)”

De International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT, is de Regionale Organisatie voor Visserijbeheer (ROVB), welke streeft naar een verbeterd beheer van de visserij, teneinde een duurzame exploitatie van tonijn en tonijn-achtigen in de Atlantische Oceaan en aangrenzende zeeën te garanderen. ICCAT bestaat uit verdragsluitende partijen en samenwerkende niet-verdragsluitende partijen, entiteiten en of instanties. Suriname is sinds 1 november 2011 een samenwerkend niet-verdragsluitende partij van de ICCAT.

Van 18-25 november 2019 vond in Spanje te Mallorca de 26ste reguliere vergadering plaats. Op deze meeting werd het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij vertegenwoordigd door de beleidsmedewerker mevrouw Tania Tong Sang-Rampersad. Tijdens deze vergadering kwamen onder andere ter sprake de in 2019 uitgevoerde werkzaamheden, de genomen besluiten, vervolg discussies, wijzigingen en aanname van een aantal concept aanbevelingen en resoluties die door de aangesloten leden nagestreefd dienen te worden. Tevens werd ook de beoordeling, goedkeuring en verlenging van het lidmaatschap behandeld. Tijdens de vergadering zijn er 12 nieuwe aanbevelingen en 5 resoluties betreffende nieuwe instandhoudings- en beheersmaatregelen goedgekeurd.

De status van Suriname voor het jaar 2018 is beoordeeld en na goedkeuring wederom voor de 8e keer verlengd voor een jaar. Hierdoor heeft Suriname ook in 2020 rechten om te laten vissen op tonijn en tonijn-achtigen binnen het verdragsgebied van de ICCAT. “Gelet op onze verplichtingen jegens ICCAT, moeten ons land erop toezien dat vaartuigen en vergunninghouders zich houden aan nationale en ICCAT-voorwaarden.” zegt mevrouw Tong Sang, Rampersad. Het Ministerie van LVV is daarom heel streng met inspecties voor de verlenging van de vergunningen voor vis – en vissersvaartuigen. Dit is onder andere nodig vanwege de naleving en de richtlijnen van organisaties waar wij lid van zijn, maar ook voor het duurzaam ontwikkelen van de visserijsector, die potentie heeft om nog meer bij te dragen aan de economie van ons land. Hier gaan dus private – en public sector weer samen, om groot succes te boeken, een principe waar minister Rabin Parmessar van LVV grote voorstaander van is.
... See MoreSee Less

Paramaribo, 5 december 2019

Suriname participeert aan 26ste reguliere meeting van de “International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)”           

De International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT, is de Regionale Organisatie voor Visserijbeheer (ROVB), welke streeft naar een verbeterd beheer van de visserij, teneinde een duurzame exploitatie van tonijn en tonijn-achtigen in de Atlantische Oceaan en aangrenzende zeeën te garanderen. ICCAT bestaat uit verdragsluitende partijen en samenwerkende niet-verdragsluitende partijen, entiteiten en of instanties. Suriname is sinds 1 november 2011 een samenwerkend niet-verdragsluitende partij van de ICCAT. 

Van 18-25 november 2019 vond in Spanje te Mallorca de 26ste reguliere vergadering plaats. Op deze meeting werd het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij vertegenwoordigd door de beleidsmedewerker mevrouw Tania Tong Sang-Rampersad. Tijdens deze vergadering kwamen onder andere ter sprake de in 2019 uitgevoerde werkzaamheden, de genomen besluiten, vervolg discussies, wijzigingen en aanname van een aantal concept aanbevelingen en resoluties die door de aangesloten leden nagestreefd dienen te worden. Tevens werd ook de beoordeling, goedkeuring en verlenging van het lidmaatschap behandeld. Tijdens de vergadering zijn er 12 nieuwe aanbevelingen en 5 resoluties betreffende nieuwe instandhoudings- en beheersmaatregelen goedgekeurd.

De status van Suriname voor het jaar 2018 is beoordeeld en na goedkeuring wederom voor de 8e keer verlengd voor een jaar. Hierdoor heeft Suriname ook in 2020 rechten om te laten vissen op tonijn en tonijn-achtigen binnen het verdragsgebied van de ICCAT. “Gelet op onze verplichtingen jegens ICCAT, moeten ons land erop toezien dat vaartuigen en vergunninghouders zich houden aan nationale en ICCAT-voorwaarden.” zegt mevrouw Tong Sang, Rampersad. Het Ministerie van LVV is daarom heel streng met inspecties voor de verlenging van de vergunningen voor vis – en vissersvaartuigen. Dit is onder andere nodig vanwege de naleving en de richtlijnen van organisaties waar wij lid van zijn, maar ook voor het duurzaam ontwikkelen van de visserijsector, die potentie heeft om nog meer bij te dragen aan de economie van ons land. Hier gaan dus private – en public sector weer samen, om groot succes te boeken, een principe waar minister Rabin Parmessar van LVV grote voorstaander van is.

Paramaribo, 5 december 2019

LVV- Compost training te citruskwekerij Houttuin gestart
Het International Development Bank (IDB) project “Strengthening of Citrus Production” met als doel het vehogen van de produktie van de citrus aanplant in Suriname wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Dit project omvat diverse onderdelen waarvan één de aanmaak is van compost ter verbetering van het groeimedium.

Dit onderdeel is op donderdag 5 december 2019 van start gegaan te Houttuin. Aan deze training namen landbouwvoorlichters en medewerkers van LVV ressortkantoor Houttuin deel. Tijdens de training kwamen de voordelen van compost aan de orde, alsook het composteringsproces, de materialen die nodig zijn voor het maken van een compost en de dagelijkse temperatuur meting van het compost. De faciliteiten zullen voor het behalen van het projectdoel worden aangepast. Zo zullen zij voorzien worden van de nodige equipment om kwalitatief goed citrus plantmateriaal te produceren. Tevens zal er gebruik gemaakt worden van goed groeimedium in de plantzakken. De LVV-afdelingen Houttuin en Tamansarie zijn voor wat betreft de compost kampen reeds aangepast. De 1ste training is gehouden te Houttuin en de 2e zal gehouden worden te Tamansarie.

Minister Rabin Parmessar vindt dat trainingen van grote waarde zijn voor het ministerie van LVV. In dit geval dragen ze bij aan de ontwikkeling van de proeftuinen. Door landbouwvoorlichters wordt vervolgens de opgedane kennis overgedragen aan de mensen in de omgeving, met als gevolg dat de sector, en daarmee ook de economische ontwikkeling van ons land wordt bevorderd. Het Ministerie van LVV staat altijd klaar om de mensen met raad en daad bij te staan.
... See MoreSee Less

Paramaribo, 5 december 2019

LVV- Compost training te citruskwekerij Houttuin gestart 
Het International Development Bank (IDB) project “Strengthening of Citrus Production” met als doel het vehogen van de produktie van de citrus aanplant in Suriname wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Dit project omvat diverse onderdelen waarvan één de aanmaak is van compost ter verbetering van het groeimedium. 

Dit onderdeel is op donderdag 5 december 2019 van start gegaan te Houttuin. Aan deze training namen landbouwvoorlichters en medewerkers van LVV ressortkantoor Houttuin deel. Tijdens de training kwamen de voordelen van compost aan de orde, alsook het composteringsproces, de materialen die nodig zijn voor het maken van een compost en de dagelijkse temperatuur meting van het compost. De faciliteiten zullen voor het behalen van het projectdoel worden aangepast. Zo zullen zij voorzien worden van de nodige equipment om kwalitatief goed citrus plantmateriaal te produceren. Tevens zal er gebruik gemaakt worden van goed groeimedium in de plantzakken. De LVV-afdelingen Houttuin en Tamansarie zijn voor wat betreft de compost kampen reeds aangepast. De 1ste training is gehouden te Houttuin en de 2e zal gehouden worden te Tamansarie.

Minister Rabin Parmessar vindt dat trainingen van grote waarde zijn voor het ministerie van LVV. In dit geval dragen ze bij aan de ontwikkeling van de proeftuinen. Door landbouwvoorlichters wordt vervolgens de opgedane kennis overgedragen aan de mensen in de omgeving, met als gevolg dat de sector, en daarmee ook de economische ontwikkeling van ons land wordt bevorderd. Het Ministerie van LVV staat altijd klaar om de mensen met raad en daad bij te staan.

Comment on Facebook

Super hoor.

Vanisha Doerbalie

1 day ago

m.facebook.com/story.php?story_fbid=2453101245018505&id=1510169522645020 ... See MoreSee Less

Paramaribo, 4 december 2019

Landbouwproefstations in Suriname bestaan reeds 116 jaar

De Landbouwproefstations in Suriname welke nu vallen onder het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, ODLOAV, bestaan reeds 116 jaar in Suriname. Het eerste proefstation vindt zijn oorsprong tegen het einde van de 17e eeuw, toen gouverneur van Sommelsdijck de eerste proeven van rijstteelt ter hand nam. In 1687 vond de export van 2.000 kilogram rijst plaats naar Nederland. Het landbouwproefstation werd echter op 4 december 1903 officieel opgericht in verband met de opkomende bevolkingslandbouw. Er werd een aanvang gemaakt met wetenschappelijk gefundeerd landbouwonderzoek in Suriname. Het landbouwproefstation hield zich toen bezig met de desastreuze gevolgen van de krullotenziekte bij cacao. De eerste directeur van het landbouwproefstation was Dr. Van Hall die als inspecteur van de landbouw in West-Indie de taak kreeg wetenschappelijke voorlichting te geven aan Suriname en Curacao.

Voornoemde taken en nog meer worden momenteel nog uitgevoerd door het huidige onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, ODLOAV. De huidige hoofdtaak van dit onderdirectoraat is het uitvoeren van toegepast onderzoek met betrekking tot duurzame productiesystemen in de landbouw. Het ministerie van LVV is trots dat dit onderdirectoraat vandaag haar 116 jarig bestaan herdenkt. De taken van dit onderdirectoraat zijn niet meer weg te denken, willen we de agrarische sector op de juiste wijze en met de recente ontwikkelingen blijven begeleiden.

Minister Rabin Parmessar feliciteert de totale samenleving met deze mijlpaal en spreekt de hoop uit dat het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, ODLOAV zich blijft inzetten voor gedegen onderzoek, afzet en verwerking om zodoende de sector naar grotere hoogten te tillen.-
... See MoreSee Less

Paramaribo, 4 december 2019

Landbouwproefstations in Suriname bestaan reeds 116 jaar

De Landbouwproefstations in Suriname welke nu vallen onder het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, ODLOAV, bestaan reeds 116 jaar in Suriname. Het eerste proefstation vindt zijn oorsprong tegen het einde van de 17e eeuw, toen gouverneur van Sommelsdijck de eerste proeven van rijstteelt ter hand nam. In 1687 vond de export van 2.000 kilogram rijst plaats naar Nederland. Het landbouwproefstation werd echter op 4 december 1903 officieel opgericht in verband met de opkomende bevolkingslandbouw. Er werd een aanvang gemaakt met wetenschappelijk gefundeerd landbouwonderzoek in Suriname. Het landbouwproefstation hield zich toen bezig met de desastreuze gevolgen van de krullotenziekte bij cacao. De eerste directeur van het landbouwproefstation was Dr. Van Hall die als inspecteur van de landbouw in West-Indie de taak kreeg wetenschappelijke voorlichting te geven aan Suriname en Curacao.

Voornoemde taken en nog meer worden momenteel nog uitgevoerd door het huidige onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, ODLOAV. De huidige hoofdtaak van dit onderdirectoraat is het uitvoeren van toegepast onderzoek met betrekking tot duurzame productiesystemen in de landbouw. Het ministerie van LVV is trots dat dit onderdirectoraat vandaag haar 116 jarig bestaan herdenkt. De taken van dit onderdirectoraat zijn niet meer weg te denken, willen we de agrarische sector op de juiste wijze en met de recente ontwikkelingen blijven begeleiden. 

Minister Rabin Parmessar feliciteert de totale samenleving met deze mijlpaal en spreekt de hoop uit dat het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, ODLOAV zich blijft inzetten voor gedegen onderzoek, afzet en verwerking om zodoende de sector naar grotere hoogten te tillen.-

Paramaribo, 4 december 2019

LVV-Bewustwordings campagne over het gebruik van pesticide nog gaande

In het belang van de gezondheid van mens, dier, plant en milieu dient rekening gehouden te worden met het verantwoord omgaan van pesticiden. Zo moet in acht worden genomenhouden de verval- of houdbaarheidsdatum bij deze middelen, de opslag ervan alsook de verwerking van lege pesticideverpakking. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is continue bezig met het verhogen van de bewustwording bij de burgers over pesticide. Voor verschillende stakeholders zijn reeds bewustwordingssessie georganiseerd, ook voor de jeugd en geïnteresseerden.

Naast gewasbeschermingsmiddelen (landbouwpesticide) voor de landbouwsector om ziekten en plagen, (onkruid, insecten) te weren, worden andere insecten dodende middelen ook gerekend tot pesticiden. Repellents, muskietenkaars, vape en ook hondenshampoo tegen kupari’s en luizen zijn enkele van de middelen die de mens haast dagelijks gebruikt. Bij al dit soort middelen geldt, zoals eerder vermeld het verantwoord omgaan ermee, het in acht nemen van de vervaldatum, de opslag en ook de afhandeling van lege pesticideverpakking. De consequenties die hieruit voortvloeien kunnen invloed hebben op de gezondheid van mens, milieu en dier. Bij het niet juist gebruiken en op slaan van de middelen kunnen enkele symptomen opduiken: kortademigheid, huiduitslag, duizeligheid en sommige zijn ook kankerverwekkend (naftaline). Het niet juist opslaan kan zorgen voor lekkage met alle gevolgen van dien. Ook kan het invloed hebben op de effectiviteit van het middel. Zeer belangrijk is dat het etiket in de Nederlandse taal moet staan en de import van elk soort pesticide kan alleen na goedkeuring door het ministerie van LVV.

Het verhogen van de bewustwording onder de burgerij over pesticide is een continue proces. Hiernaast is het ministerie bezig de import, de handel en gebruik van gevaarlijke pesticides zoals Aluminiumfosfide die wordt gebruikt voor te exporteren hout en bulkopslag bij rijstexport te reguleren en de pesticidewet helemaal te vernieuwen naar de hedendaagse ontwikkelingen.

Iedere belanghebbende kan terecht bij het ministerie van LVV voor informatie, training en begeleiding. Minister Rabin Parmessar werkt met zijn staf, om het pesticidebeleid te reguleren voor een gezonde natie. -
... See MoreSee Less

Paramaribo, 4 december 2019

LVV-Bewustwordings campagne over het gebruik van pesticide nog gaande

In het belang van de gezondheid van mens, dier, plant en milieu dient rekening gehouden te worden met het verantwoord omgaan van pesticiden. Zo moet in acht worden genomenhouden de verval- of houdbaarheidsdatum bij deze middelen, de opslag ervan alsook de verwerking van lege pesticideverpakking. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is continue bezig met het verhogen van de bewustwording bij de burgers over pesticide. Voor verschillende stakeholders zijn reeds bewustwordingssessie georganiseerd, ook voor de jeugd en geïnteresseerden.

Naast gewasbeschermingsmiddelen (landbouwpesticide) voor de landbouwsector om ziekten en plagen, (onkruid, insecten) te weren, worden andere insecten dodende middelen ook gerekend tot pesticiden. Repellents, muskietenkaars, vape en ook hondenshampoo tegen kupari’s en luizen zijn enkele van de middelen die de mens haast dagelijks gebruikt. Bij al dit soort middelen geldt, zoals eerder vermeld het verantwoord omgaan ermee, het in acht nemen van de vervaldatum, de opslag en ook de afhandeling van lege pesticideverpakking. De consequenties die hieruit voortvloeien kunnen invloed hebben op de gezondheid van mens, milieu en dier. Bij het niet juist gebruiken en op slaan van de middelen kunnen enkele symptomen opduiken: kortademigheid, huiduitslag, duizeligheid en sommige zijn ook kankerverwekkend (naftaline). Het niet juist opslaan kan zorgen voor lekkage met alle gevolgen van dien. Ook kan het invloed hebben op de effectiviteit van het middel. Zeer belangrijk is dat het etiket in de Nederlandse taal moet staan en de import van elk soort pesticide kan alleen na goedkeuring door het ministerie van LVV.

Het verhogen van de bewustwording onder de burgerij over pesticide is een continue proces. Hiernaast is het ministerie bezig de import, de handel en gebruik van gevaarlijke pesticides zoals Aluminiumfosfide die wordt gebruikt voor te exporteren hout en bulkopslag bij rijstexport te reguleren en de pesticidewet helemaal te vernieuwen naar de hedendaagse ontwikkelingen. 

Iedere belanghebbende kan terecht bij het ministerie van LVV voor informatie, training en begeleiding. Minister Rabin Parmessar werkt met zijn staf, om het pesticidebeleid te reguleren voor een gezonde natie. -

Comment on Facebook

Zomaar zoveel voorlichting.want bo jarikaba houdt zich niet aan deze regels.

LVV Journaal van dinsdag 3 december 2019 ... See MoreSee Less

Paramaribo, 3 december 2019

Bodemonderzoek belangrijk voor agrarische sector

Een bodemonderzoek is van eminent belang voor de agrarische sector. De analyse van de bodemgesteldheid van een stuk grond kan richting geven in welk gewas(sen) het best geteeld kan worden of waarmee de bodem gevoed kan worden in geval van een gewas of gewassen, die men wenst te telen. Voor het voornoemd bodemonderzoek kan men terecht op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en wel de afdeling Agrohydrologie.

De afdeling Agrohydrologie heeft als taak om bodemfysische grootheden vast te stellen zoals: doorlatendheid, volume, gewicht, vochtkarakteristiek en bodemstructuur. De afdeling Agrohydrologie is gehuisvest op het onder directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV). De hoofdtaak van dit onderdirectoraat is het uitvoeren van toegepast onderzoek met betrekking tot duurzame productiesystemen in de landbouw.

Op aanvraag voor een bodemanalyse bij de afdeling Agrohdrologie worden grondmonsters genomen van de grond. Het ministerie van LVV beschikt zelf nog niet over een eigen bodem chemisch laboratorium om de analyse uit te voeren. De grondmonsters worden aan het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) of bodemkundig laboratorium van de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS) aangeboden voor het verrichten van de chemische analysen. Eénvoudige metingen zoals pH en zoutgehalte kunnen met veldmeters van LVV wel verricht worden. Voor de voedingselementen (zoals N.P.K. Ca, Mg etc.) worden de bodemmonsters naar CELOS/ADEK gestuurd. De microbiologische analyses om de irrigatie waterkwaliteit te bepalen, worden door het Centraal laboratorium van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) uitgevoerd. De bemonstering welke wordt uitgevoerd door het ministerie van LVV is geheel gratis, terwijl voor de chemische analyses, door CELOS, ADEK en BOG, een vergoeding wordt gevraagd.

Eenieder die behoefte heeft aan een bodemanalyse voor landbouwpraktijken, kan terecht bij de afdeling Agrohydrologie. Minister Rabin Parmessar stelt deze dienst beschikbaar en roept de samenleving op goed gebruik van te maken. -
... See MoreSee Less

Paramaribo, 3 december 2019

Bodemonderzoek belangrijk voor agrarische sector

Een bodemonderzoek is van eminent belang voor de agrarische sector. De analyse van de bodemgesteldheid van een stuk grond kan richting geven in welk gewas(sen) het best geteeld kan worden of waarmee de bodem gevoed kan worden in geval van een gewas of gewassen, die men wenst te telen. Voor het voornoemd bodemonderzoek kan men terecht op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en wel de afdeling Agrohydrologie. 

De afdeling Agrohydrologie heeft als taak om bodemfysische grootheden vast te stellen zoals: doorlatendheid, volume, gewicht, vochtkarakteristiek en bodemstructuur. De afdeling Agrohydrologie is gehuisvest op het onder directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV). De hoofdtaak van dit onderdirectoraat is het uitvoeren van toegepast onderzoek met betrekking tot duurzame productiesystemen in de landbouw.

Op aanvraag voor een bodemanalyse bij de afdeling Agrohdrologie worden grondmonsters genomen van de grond. Het ministerie van LVV beschikt zelf nog niet over een eigen bodem chemisch laboratorium om de analyse uit te voeren. De grondmonsters worden aan het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) of bodemkundig laboratorium van de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS) aangeboden voor het verrichten van de chemische analysen. Eénvoudige metingen zoals pH en zoutgehalte kunnen met veldmeters van LVV wel verricht worden. Voor de voedingselementen (zoals N.P.K. Ca, Mg etc.) worden de bodemmonsters naar CELOS/ADEK gestuurd. De microbiologische analyses om de irrigatie waterkwaliteit te bepalen, worden door het Centraal laboratorium van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) uitgevoerd. De bemonstering welke wordt uitgevoerd door het ministerie van LVV is geheel gratis, terwijl voor de chemische analyses, door CELOS, ADEK en BOG, een vergoeding wordt gevraagd.

Eenieder die behoefte heeft aan een bodemanalyse voor landbouwpraktijken, kan terecht bij de afdeling Agrohydrologie. Minister Rabin Parmessar stelt deze dienst beschikbaar en roept de samenleving op goed gebruik van te maken. -

Comment on Facebook

479112 tst 1205 of 1214

Graag het contactnummer van deze afdeling bij vermelden

Paramaribo, 3 december 2019

LVV en importeurs werken aan regulering Aluminiumfosfide gastabletten

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds geruime tijd bezig om de gebruikers van pesticiden bewust te maken over het gebruik, alsook de negatieve gevolgen bij het onjuist gebruik van dit bestrijdingsmiddel. In dat kader zijn een deel van de gebruikers van de pesticide Aluminiumfosfide getraind. Op dinsdag 3 december 2019 is er op het Ministerie van LVV een onderhoud geweest met enkele importeurs en wederverkopers van voornoemde pesticide.

Het doel van deze meeting is de verkoop en het gebruik van Aluminiumfosfide te reguleren en te monitoren. Hierbij zullen alleen belanghebbenden met een bewijs, verstrekt door het ministerie van LVV, dit middel kunnen verhandelen en toedienen. Een vereiste zal onder andere zijn dat de gebruikers een training moeten hebben gevolgd op het Ministerie, waarbij hen wordt bijgebracht wat de gevaren zijn, hoe zij het middel moeten gebruiken en hoe te handelen in geval van calamiteiten. Op deze manier wil het ministerie van LVV bijhouden hoeveel pesticide en in welke sector het gebruikt wordt, zodat er bij plotselinge toename, onderzoek kan plaatsvinden en eventuele maatregelen zijdens het Ministerie getroffen kunnen worden. Tijdens dit onderhoud zijn er twee besluiten voortgevloeid namelijk: dat per heden een voorregistratie van gebruikers zal plaatsvinden bij de verkoop centra, waarbij terplekke genoteerd zal worden de naam van de koper, doel van het gebruik, contactgegevens van de koper en de hoeveelheid van het gekochte product. Verder is besloten dat de verkoop van dit middel zal geschieden middels een bonnensysteem welke per 01 februari 2020 in zal gaan. Dat wil zeggen dat eenieder die Aluminiumfosfide wil aanschaffen, zich bij het Ministerie van LVV zal moeten registreren (opdat die getraind kunnen worden), waarna ze in aanmerking kunnen komen voor de aankoopbonnen van het middel.

De garantie op voedselveiligheid wordt als één der prioriteiten van het Ministerie van LVV beschouwd. De controle en handhaving zijn volgens minister Rabin Parmessar mechanismen om zeker te zijn dat onze samenleving daadwerkelijk wordt beschermd. -
... See MoreSee Less

Paramaribo, 3 december 2019

LVV en importeurs werken aan regulering Aluminiumfosfide gastabletten 

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds geruime tijd bezig om de gebruikers van pesticiden bewust te maken over het gebruik, alsook de negatieve gevolgen bij het onjuist gebruik van dit bestrijdingsmiddel. In dat kader zijn een deel van de gebruikers van de pesticide Aluminiumfosfide getraind. Op dinsdag 3 december 2019 is er op het Ministerie van LVV een onderhoud geweest met enkele importeurs en wederverkopers van voornoemde pesticide. 

Het doel van deze meeting is de verkoop en het gebruik van Aluminiumfosfide te reguleren en te monitoren. Hierbij zullen alleen belanghebbenden met een bewijs, verstrekt door het ministerie van LVV, dit middel kunnen verhandelen en toedienen. Een vereiste zal onder andere zijn dat de gebruikers een training moeten hebben gevolgd op het Ministerie, waarbij hen wordt bijgebracht wat de gevaren zijn, hoe zij het middel moeten gebruiken en hoe te handelen in geval van calamiteiten. Op deze manier wil het ministerie van LVV bijhouden hoeveel pesticide en in welke sector het gebruikt wordt, zodat er bij plotselinge toename, onderzoek kan plaatsvinden en eventuele maatregelen zijdens het Ministerie getroffen kunnen worden. Tijdens dit onderhoud zijn er twee besluiten voortgevloeid namelijk: dat per heden een voorregistratie van gebruikers zal plaatsvinden bij de verkoop centra, waarbij terplekke genoteerd zal worden de naam van de koper, doel van het gebruik, contactgegevens van de koper en de hoeveelheid van het gekochte product. Verder is besloten dat de verkoop van dit middel zal geschieden middels een bonnensysteem welke per 01 februari 2020 in zal gaan. Dat wil zeggen dat eenieder die Aluminiumfosfide wil aanschaffen, zich bij het Ministerie van LVV zal moeten registreren (opdat die getraind kunnen worden), waarna ze in aanmerking kunnen komen voor de aankoopbonnen van het middel. 

De garantie op voedselveiligheid wordt als één der prioriteiten van het Ministerie van LVV beschouwd. De controle en handhaving zijn volgens minister Rabin Parmessar mechanismen om zeker te zijn dat onze samenleving daadwerkelijk wordt beschermd. -

Paramaribo, 3 december 2019

LVV-compost kampen citruskwekerijen Tamansari en Houttuin afgerond

Het International Development Bank (IDB) project “Strengthening of Citrus Production” met als doel het vehogen van de produktie van de citrus aanplant in Suriname loopt vlot. Om het projectdoel te bereiken is opgenomen dat de faciliteiten van de citruskwekerijen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verbeterd worden en dat die voorzien zijn van de nodige equipment om kwalitatief goed citrus plantmateriaal te produceren. Hierbij is het van belang dat er gebruik gemaakt wordt van goed groeimedium in de plantzakken.

Eén van de activiteiten is de aanmaak van compost ter verbetering van het groeimedium. Voor de realisatie van deze activiteit worden compost kampen gebouwd op diverse ressortkantoren, proeftuinen en kwekerijen van LVV. De bouwactiviteiten van de compost kampen op de citruskwekerijen Tamansari en Houttuin zijn inmiddels afgerond. Er zal een aanvang gemaakt worden met een composttraining. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de afdeling Agrohydrologie van Ministerie van LVV.

Het is zeer belangrijk om diverse trainingsmogelijkheden toe te passen om de ontwikkeling op de proeftuinen te bewerkstelligen voor het ministerie, laat Minister Rabin Parmessar van LVV weten. Het ministerie staat altijd klaar om de gemeenschap van dienst te zijn, met name door het beschikbaar stellen van training en assistentie. Het steeds updaten en upgraden van de kennis bij het personeel is ook één van de gestelde prioriteiten van de bewindsman. De opgedane technische kennis wordt vervolgens gedeeld met belanghebbenden en geïnteresseerden. -
... See MoreSee Less

Paramaribo, 3 december 2019

LVV-compost kampen citruskwekerijen Tamansari en Houttuin afgerond

Het International Development Bank (IDB) project “Strengthening of Citrus Production” met als doel het vehogen van de produktie van de citrus aanplant in Suriname loopt vlot. Om het projectdoel te bereiken is opgenomen dat de faciliteiten van de citruskwekerijen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verbeterd worden en dat die voorzien zijn van de nodige equipment om kwalitatief goed citrus plantmateriaal te produceren. Hierbij is het van belang dat er gebruik gemaakt wordt van goed groeimedium in de plantzakken. 

Eén van de activiteiten is de aanmaak van compost ter verbetering van het groeimedium. Voor de realisatie van deze activiteit worden compost kampen gebouwd op diverse ressortkantoren, proeftuinen en kwekerijen van LVV. De bouwactiviteiten van de compost kampen op de citruskwekerijen Tamansari en Houttuin zijn inmiddels afgerond. Er zal een aanvang gemaakt worden met een composttraining. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de afdeling Agrohydrologie van Ministerie van LVV. 

Het is zeer belangrijk om diverse trainingsmogelijkheden toe te passen om de ontwikkeling op de proeftuinen te bewerkstelligen voor het ministerie, laat Minister Rabin Parmessar van LVV weten. Het ministerie staat altijd klaar om de gemeenschap van dienst te zijn, met name door het beschikbaar stellen van training en assistentie. Het steeds updaten en upgraden van de kennis bij het personeel is ook één van de gestelde prioriteiten van de bewindsman. De opgedane technische kennis wordt vervolgens gedeeld met belanghebbenden en geïnteresseerden. -

Paramaribo, 2 december 2019

Inspectie van vaar- en vistuigen Coronie en Nickerie afgesloten

De inspectiewerkzaamheden in de districten, Coronie en Nickerie welke in de periode 27-29 november 2019 hebben plaatsgevonden zijn afgesloten. Naar zeggen van het Hoofd Monitoring en Inspectie Parveen Amritpersad zijn de inspecties goed afgelopen. De vergunninghouders hebben met zijn allen gevolg gegeven aan de gemaakte afspraken en hebben al hun boten ter inspectie aangeboden. De opkomst is zelf zeer goed te noemen. Hiermee is de inspectie volgens schema afgesloten en wordt nu een programma opgesteld voor de industriële diensten.

Zoals bekend dienen de kustvissersvaartuigen per januari 2020 voorzien te zijn van een Vessel Monitoring Systeem (VMS). De volgende stap is de installatie van VMS op de vissersvaartuigen. De lijst met de goedgekeurde kustvaartuigen worden doorgeleid naar de afdeling vergunning die de verdere afhandeling zal doen van de vergunningsaanvragen. Bij vertoon van hun betalingsbewijs voor de vergunningsrechten 2020 en het betalingsbewijs voor VMS wordt de vergunning verstrekt.

Het ministerie zit in vergelijking met de voorgaande jaren op schema en kunnen de vergunningen tijdig worden verstrekt. Het ligt nu aan de vergunninghouders om de overige zaken in orde te maken, zodat zij geen stagnatie ondervinden bij de uitvoering van hun visserij activiteiten. Minister Rabin Parmessar geeft aan dat een succesvolle uitvoering van een inspectie schema wederom een goed voorbeeld is van een goede samenwerking tussen de visserijsector en het ministerie en brengt zijn dank uit voor de goede samenwerking. Het ministerie doet er alles aan om de visserijsector te ordenen en deze naar grotere hoogten te tillen.
... See MoreSee Less

Paramaribo, 2 december 2019

Inspectie van vaar- en vistuigen Coronie en Nickerie afgesloten

De inspectiewerkzaamheden in de districten, Coronie en Nickerie welke in de periode 27-29 november 2019 hebben plaatsgevonden zijn afgesloten. Naar zeggen van het Hoofd Monitoring en Inspectie Parveen Amritpersad zijn de inspecties goed afgelopen. De vergunninghouders hebben met zijn allen gevolg gegeven aan de gemaakte afspraken en hebben al hun boten ter inspectie aangeboden. De opkomst is zelf zeer goed te noemen. Hiermee is de inspectie volgens schema afgesloten en wordt nu een programma opgesteld voor de industriële diensten. 

Zoals bekend dienen de kustvissersvaartuigen per januari 2020 voorzien te zijn van een Vessel Monitoring Systeem (VMS). De volgende stap is de installatie van VMS op de vissersvaartuigen. De lijst met de goedgekeurde kustvaartuigen worden doorgeleid naar de afdeling vergunning die de verdere afhandeling zal doen van de vergunningsaanvragen. Bij vertoon van hun betalingsbewijs voor de vergunningsrechten 2020 en het betalingsbewijs voor VMS wordt de vergunning verstrekt. 

Het ministerie zit in vergelijking met de voorgaande jaren op schema en kunnen de vergunningen tijdig worden verstrekt. Het ligt nu aan de vergunninghouders om de overige zaken in orde te maken, zodat zij geen stagnatie ondervinden bij de uitvoering van hun visserij activiteiten. Minister Rabin Parmessar geeft aan dat een succesvolle uitvoering van een inspectie schema wederom een goed voorbeeld is van een goede samenwerking tussen de visserijsector en het ministerie en brengt zijn dank uit voor de goede samenwerking. Het ministerie doet er alles aan om de visserijsector te ordenen en deze naar grotere hoogten te tillen.

Comment on Facebook

Geachte minister de sk boten die u heeft laten herkeuren in nickerie zijn boten waarvn eigenaren guyanezen zijn.alle vissen gn nr guyana.geen enkel sk houder heeft een eigen sk boot.

Het LVV Journaal van maandag 2 december 2019 ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Minister, u bent goed bezig met al uw personeel!

Paramaribo, 2 december 2019

Plantvermeerderings infosessie voor Surinaamse Orchideeën- en Sierteelt Vereniging

Leden van de Surinaamse Orchideëen- en Sierteelt Vereniging (SOSV) hebben een plantvermeerderings infosessie gevolgd bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Deskundige Armand Madoerjat van de Kwekerij Tamansari van LVV heeft aan de leden informatie verschaft middels een PowerPoint presentatie, waarbij zij het geleerde ook in de praktijk kunnen toepassen.

Op verzoek van voorzitter John Sahibdin van de SOSV is deze voorlichtingssessie georganiseerd door Regio-Oost van het ministerie van LVV. Sahibdin: ‘De leden hebben deze voorlichtingssessie als positief ervaren. De leden kunnen nu de plantvermeerderings technieken die bij vruchtbomen worden toegepast, ookwel gebruiken bij de aanmaak van planten waarmee de groep zich bezighoudt zoals sierplanten en bloemen.’ De leden van de vereniging hebben veel vragen gesteld over de verschillende technieken. Sahibdin geeft verder aan dat elk kwartaal een lezing of infosessie gehouden wordt voor de leden van de SOSV waar ook andere belanghebbenden welkom zijn. Hij bedankte namens het bestuur en de leden het ministerie voor haar geleverde bijdrage.

Het aantal deelnemers aan deze infosessie was zevenentwintig (27) personen. Deze infosessie wordt binnenkort vervolgd met een praktische sessie te Kwekerij Tamansari. ‘Het ministerie van LVV heeft een faciliterende rol naar de gemeenschap toe. Wij staan altijd klaar voor het geven van training en begeleiding binnen de agrarische sector’, aldus de minister van LVV, Rabin Parmessar. -
... See MoreSee Less

Paramaribo, 2 december 2019

Plantvermeerderings infosessie voor Surinaamse Orchideeën- en Sierteelt Vereniging

Leden van de Surinaamse Orchideëen- en Sierteelt Vereniging (SOSV) hebben een plantvermeerderings infosessie gevolgd bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Deskundige Armand Madoerjat van de Kwekerij Tamansari van LVV heeft aan de leden informatie verschaft middels een PowerPoint presentatie, waarbij zij het geleerde ook in de praktijk kunnen toepassen. 

Op verzoek van voorzitter John Sahibdin van de SOSV is deze voorlichtingssessie georganiseerd door Regio-Oost van het ministerie van LVV. Sahibdin: ‘De leden hebben deze voorlichtingssessie als positief ervaren. De leden kunnen nu de plantvermeerderings technieken die bij vruchtbomen worden toegepast, ookwel gebruiken bij de aanmaak van planten waarmee de groep zich bezighoudt zoals sierplanten en bloemen.’ De leden van de vereniging hebben veel vragen gesteld over de verschillende technieken. Sahibdin geeft verder aan dat elk kwartaal een lezing of infosessie gehouden wordt voor de leden van de SOSV waar ook andere belanghebbenden welkom zijn. Hij bedankte namens het bestuur en de leden het ministerie voor haar geleverde bijdrage.

Het aantal deelnemers aan deze infosessie was zevenentwintig (27) personen. Deze infosessie wordt binnenkort vervolgd met een praktische sessie te Kwekerij Tamansari. ‘Het ministerie van LVV heeft een faciliterende rol naar de gemeenschap toe. Wij staan altijd klaar voor het geven van training en begeleiding binnen de agrarische sector’, aldus de minister van LVV, Rabin Parmessar. -

Paramaribo, 2 december 2019

Voorbereiding werkzaamheden op Staatbedrijf Alliance lopen vlot

De werkzaamheden op het Staatsbedrijf Alliance voor de uitbreiding van hun aanplant met kokos- en pompelmoesplantjes lopen vlot. Deze zal nuttig worden gebruikt om het staatsbedrijf tot een succesvolle onderneming te maken. Alliance staat bekend om hun citrusproductie en ook voor de productie van verschillende citrusplantmaterialen. Gewasdiversificatie ziet minister Rabin Parmessar als alternatief om de agrarische sector op hoger niveau te brengen. “De vrije arealen van het Staatsbedrijf Alliance dienen goed benut te worden om zo aan de productieverhoging en of diversificatie te werken. Dit zal ten goede komen aan zowel het dorp als het land”, aldus minister Parmessar.

Tijdens een werkbezoek van de bewindsman in september jongstleden aan dit dorp tezamen met zijn staf en stakeholders, zijn ideëen uitgewisseld over hoe Alliance tot bloei te brengen. Hieruit is een actieplan voortgevloeid. Waterkokosnoten zullen worden geplant op een areaal van 10 hectare met als tussengewas oker worden geplant en op 5 hectare zal pompelmoes worden geteeld met als bestemming afzet op de lokale markt. Het personeel van Alliance is sinds oktober bezig met de ontginningswerkzaamheden van de arealen. Het voor pompelmoes bestemde gebied is nu plantklaar. De ontginning van de grond voor kokos en oker aanplant bevindt zich in een afrondende fase. Dat geeft Faisel Kurban, manager van het Staatsbedrijf Alliance, aan.

Rudi Martodikromo, coördinator LVV Regio-Midden en Oost, geeft aan dat zowel de pompelmoes- als kokosplantjes reeds beschikbaar zijn. De pompelmoesaanplanten zijn aangemaakt op de kwekerij van Tamansari, terwijl de kokosplanten landelijk zijn verzameld van verschillende plaatsen. Op schema staat dat in de eerste week van december het transport van de pompelmoes- en kokosmaterialen naar Alliance zal starten en waarbij er zal worden gewerkt in badges. De eerste badges zijn gesteld op 400 pompelmoes- alsook 400 kokosplantmaterialen. Het transport is een intensief proces welke er alsvolgt uitziet: het dragen van de plantjes vanuit de kwekerij te Tamansari met de vrachtwagen naar Montressort en van daaruit worden de plantjes per boot getransporteerd naar Alliance. Voor de okerzaden worden er nog gesprekken gevoerd met stakeholders. Het inplanten van de jonge planten staat voor midden december op schema.-
... See MoreSee Less

Paramaribo, 2 december 2019

Voorbereiding werkzaamheden op Staatbedrijf Alliance lopen vlot

De werkzaamheden op het Staatsbedrijf Alliance voor de uitbreiding van hun aanplant met kokos- en pompelmoesplantjes lopen vlot. Deze zal nuttig worden gebruikt om het staatsbedrijf tot een succesvolle onderneming te maken. Alliance staat bekend om hun citrusproductie en ook voor de productie van verschillende citrusplantmaterialen. Gewasdiversificatie ziet minister Rabin Parmessar als alternatief om de agrarische sector op hoger niveau te brengen. “De vrije arealen van het Staatsbedrijf Alliance dienen goed benut te worden om zo aan de productieverhoging en of diversificatie te werken. Dit zal ten goede komen aan zowel het dorp als het land”, aldus minister Parmessar.

Tijdens een werkbezoek van de bewindsman in september jongstleden aan dit dorp tezamen met zijn staf en stakeholders, zijn ideëen uitgewisseld over hoe Alliance tot bloei te brengen. Hieruit is een actieplan voortgevloeid. Waterkokosnoten zullen worden geplant op een areaal van 10 hectare met als tussengewas oker worden geplant en op 5 hectare zal pompelmoes worden geteeld met als bestemming afzet op de lokale markt. Het personeel van Alliance is sinds oktober bezig met de ontginningswerkzaamheden van de arealen. Het voor pompelmoes bestemde gebied is nu plantklaar. De ontginning van de grond voor kokos en oker aanplant bevindt zich in een afrondende fase. Dat geeft Faisel Kurban, manager van het Staatsbedrijf Alliance, aan. 

Rudi Martodikromo, coördinator LVV Regio-Midden en Oost, geeft aan dat zowel de pompelmoes- als kokosplantjes reeds beschikbaar zijn. De pompelmoesaanplanten zijn aangemaakt op de kwekerij van Tamansari, terwijl de kokosplanten landelijk zijn verzameld van verschillende plaatsen. Op schema staat dat in de eerste week van december het transport van de pompelmoes- en kokosmaterialen naar Alliance zal starten en waarbij er zal worden gewerkt in badges. De eerste badges zijn gesteld op 400 pompelmoes- alsook 400 kokosplantmaterialen. Het transport is een intensief proces welke er alsvolgt uitziet: het dragen van de plantjes vanuit de kwekerij te Tamansari met de vrachtwagen naar Montressort en van daaruit worden de plantjes per boot getransporteerd naar Alliance. Voor de okerzaden worden er nog gesprekken gevoerd met stakeholders. Het inplanten van de jonge planten staat voor midden december op schema.-

F' A LVV Njunsu Psa ini A Wiki ... See MoreSee Less

LVV Journaal van vrijdag 29 nov 2019 ... See MoreSee Less

Paramaribo, 29 november 2019

Ministerie van LVV informeert pluimveekwekers

Bioveiligheid vereist meer aandacht van de pluimveekwekers. Dit werd benadrukt tijdens een 2-daagse infosessie verzorgd door het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Actoren uit de kleine pluimveekwekerij hebben op donderdag 28 november 2019 deelgenomen aan een workshop met als titel “Bioveiligheid op klein pluimveekwekerijen en veterinaire vereisten voor exploitatie kleine pluimvee slachtinrichtingen - Paramaribo”. Vrijdag 29 november 2019 was het de beurt aan de middel- en grote pluimveekwekers.

Tijdens het eerste deel van de workshop is een conceptrichtlijn betreffende bioveiligheid op de pluimveekwekerijen gepresenteerd, gevolgd door een discussiesessie betreffende het onderwerp. Het tweede deel behelsde de presentatie van veterinaire vereisten voor de exploitatie van slachtinrichtingen en de voorwaarden waar men aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een veterinaire vergunning. Dit heeft te maken met de goedkeuring van de wet “Inspectie vlees en overige dierlijke producten”. Deze wet verplicht sinds maart 2017 dat er strengere eisen gesteld moeten worden aan onder andere pluimveekwekers teneinde te zorgen voor gezond pluimveevlees voor de consument.

LVV-minister Rabin Parmessar wil middels het verzorgen van trainingen en infosessies zoveel mogelijk kwekers bereiken om hun in te lichten over bioveiligheid binnen de pluimveesector. Voedselveiligheid staat namelijk hoog aangeschreven in zijn beleid. De bewindsman wil niet dat het ministerie zich alleen concentreert in Paramaribo. De infosessie betreffende bioveiligheigheid en veterinaire vereisten voor de pluimveekwekers zal in de eerste week van december ook worden verzorgd in het district Nickerie. -
... See MoreSee Less

Paramaribo, 29 november 2019

Ministerie van LVV informeert pluimveekwekers 

Bioveiligheid vereist meer aandacht van de pluimveekwekers. Dit werd benadrukt tijdens een 2-daagse infosessie verzorgd door het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Actoren uit de kleine pluimveekwekerij hebben op donderdag 28 november 2019 deelgenomen aan een workshop met als titel “Bioveiligheid op klein pluimveekwekerijen en veterinaire vereisten voor exploitatie kleine pluimvee slachtinrichtingen - Paramaribo”. Vrijdag 29 november 2019 was het de beurt aan de middel- en grote pluimveekwekers.

Tijdens het eerste deel van de workshop is een conceptrichtlijn betreffende bioveiligheid op de pluimveekwekerijen gepresenteerd, gevolgd door een discussiesessie betreffende het onderwerp. Het tweede deel behelsde de presentatie van veterinaire vereisten voor de exploitatie van slachtinrichtingen en de voorwaarden waar men aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een veterinaire vergunning. Dit heeft te maken met de goedkeuring van de wet “Inspectie vlees en overige dierlijke producten”. Deze wet verplicht sinds maart 2017 dat er strengere eisen gesteld moeten worden aan onder andere pluimveekwekers teneinde te zorgen voor gezond pluimveevlees voor de consument. 

LVV-minister Rabin Parmessar wil middels het verzorgen van trainingen en infosessies zoveel mogelijk kwekers bereiken om hun in te lichten over bioveiligheid binnen de pluimveesector. Voedselveiligheid staat namelijk hoog aangeschreven in zijn beleid. De bewindsman wil niet dat het ministerie zich alleen concentreert in Paramaribo. De infosessie betreffende bioveiligheigheid en veterinaire vereisten voor de pluimveekwekers zal in de eerste week van december ook worden verzorgd in het district Nickerie. -

Paramaribo, 28 november 2019

Training in rijstproductie en managementvaardigheden
Het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie, ADRON, een werkarm van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), houdt een training in rijstproductie en managementvaardigheden. Deze training is een activiteit, die seizoensgebonden en eenmaal per week plaatsvindt. Het ADRON houdt deze sessie in de periode oktober 2019 tot maart 2020. De training heeft als doel het opdoen van basisinformatie over de anatomie van rijstplanten, de levenscyclus en de vereisten voor groei, het verschaffen van inzicht en waardering voor de kennis en het werk dat nodig is om rijst te verbouwen, het verschaffen van op land ervaring in alle stadia van het verbouwen en oogsten van rijst.

Rijst groeit in een breed scala van omgevingen. Meer dan 90% van de wereldwijde rijstproductie wordt geoogst of uit geïrrigeerde of door regen gevoede laaglandrijstvelden. Er is een groeiend bewustzijn dat laagland rijstomgevingen een rijke verscheidenheid aan ecosysteemdiensten bieden. De rijstproductie heeft ook invloed op het milieu en wel door de chemische samenstelling, alsook het water dat door de rijstvelden stroomde te veranderen.

Deze training behandelt alle elementen van de rijstproductie, van grondbewerking tot verwerking na de oogst. De deelnemers krijgen basiskennis alsook praktijkervaring op het gebied van rijst. Enkele modules van de training zijn, rijst en zijn ecosysteem, kwaliteitszaad, plantenteelt, plantenfysiologie en opbrengst, waterbeheersing, onkruidbeheer, insectenbeheer, ziekte management, veilige toepassing en landbouwchemicaliën, rijstoogst en management.
Bij deze wekelijkse training organiseren de voorlichters groepsdiscussies van werknemers en trainingssessies met boeren in hun regio. Het is één seizoen lang, zodat het de verschillende ontwikkelingsfasen van het gewas en de bijbehorende managementpraktijken bestrijkt. Om de kennis van de voorlichters te verruimen, wordt bij het ADRON gebruik gemaakt van veldstudie, Good Agriculture Practices (GAP) en de conventionele landbouwers praktijk.

Aan deze training nemen 18 voorlichters deel. Minister Rabin Parmessar heeft vaker aangehaald, dat eduactie een belangrijk onderdeel is voor het verrijken van de mensen hun kennis. Hierdoor zullen zij in staat zijn hun werk beter te doen en op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen. -
... See MoreSee Less

Paramaribo, 28 november 2019

Training in rijstproductie en managementvaardigheden 
Het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie, ADRON, een werkarm van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), houdt een training in rijstproductie en managementvaardigheden. Deze training is een activiteit, die seizoensgebonden en eenmaal per week plaatsvindt. Het ADRON houdt deze sessie in de periode oktober 2019 tot maart 2020. De training heeft als doel het opdoen van basisinformatie over de anatomie van rijstplanten, de levenscyclus en de vereisten voor groei, het verschaffen van inzicht en waardering voor de kennis en het werk dat nodig is om rijst te verbouwen, het verschaffen van op land ervaring in alle stadia van het verbouwen en oogsten van rijst. 

Rijst groeit in een breed scala van omgevingen. Meer dan 90% van de wereldwijde rijstproductie wordt geoogst of uit geïrrigeerde of door regen gevoede laaglandrijstvelden. Er is een groeiend bewustzijn dat laagland rijstomgevingen een rijke verscheidenheid aan ecosysteemdiensten bieden. De rijstproductie heeft ook invloed op het milieu en wel door de chemische samenstelling, alsook het water dat door de rijstvelden stroomde te veranderen. 

Deze training behandelt alle elementen van de rijstproductie, van grondbewerking tot verwerking na de oogst. De deelnemers krijgen basiskennis alsook praktijkervaring op het gebied van rijst. Enkele modules van de training zijn, rijst en zijn ecosysteem, kwaliteitszaad, plantenteelt, plantenfysiologie en opbrengst, waterbeheersing, onkruidbeheer, insectenbeheer, ziekte management, veilige toepassing en landbouwchemicaliën, rijstoogst en management.
Bij deze wekelijkse training organiseren de voorlichters groepsdiscussies van werknemers en trainingssessies met boeren in hun regio. Het is één seizoen lang, zodat het de verschillende ontwikkelingsfasen van het gewas en de bijbehorende managementpraktijken bestrijkt. Om de kennis van de voorlichters te verruimen, wordt bij het ADRON gebruik gemaakt van veldstudie, Good Agriculture Practices (GAP) en de conventionele landbouwers praktijk. 

Aan deze training nemen 18 voorlichters deel. Minister Rabin Parmessar heeft vaker aangehaald, dat eduactie een belangrijk onderdeel is voor het verrijken van de mensen hun kennis. Hierdoor zullen zij in staat zijn hun werk beter te doen en op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen. -
Meer berichten laten zien
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com