Min HI

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Slimgas nv op KKF beurs 2019

Slimgas NV, die via HIT in aanmerking is gekomen voor een overheidsinvestering uit het Innovation in Firms Suriname (IFS)programma van de IDB staat ook op de beurs. Slimgas produceert biogas uit keukenafval en ontlasting. Wij hadden een interview met de entrepreneur Samuel Kuik van Slimgas NV.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Luxe Minister

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme participeert ook dit jaar aan de KKF-jaarbeurs. In de HIT- booth worden niet alleen de diensten en ondirectoraten gepromoted, maar wordt ook aandacht besteed aan de uitbanning van Styrofoam, middels het tentoonstellen van composteerbare- en biologisch afbreekbare producten van enkele ondernemers. Het doel van deelname van HI&T is om de bezoekers kennis te laten maken met de diensten die het ministerie biedt alsook de laatste ontwikkelingen HIT rakende. ... See MoreSee Less

Een training,die het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme
en de Stichting Pluimvee Kwekerscollectief Suriname hebben ontwikkeld ten einde één standaard kip te produceren voor de lokale markt alsook voor de export is afgesloten. De training, die op 26 oktober 2019 in het multi funtioneel centrum brokopondo van start is gegaan, duurde 4 weekenden.
... See MoreSee Less

"Elk kind is goud waard" is het thema van de nationale kinderdagviering op 5 December 2019. Kinderen van verschillende leeftijden zullen genieten van diverse atracties. De toegang is geheel gratis. ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Gladys Amatkoesmin

Jeanette Swedo

Faucia Jozefzoon

TheodoraKoulen BrigittePlet Janeviever Janie Apinsa

Promotie Su-Market en QR payment ook in de districten

Su-Market is een project van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en Telesur en is een digitale marktplaats waar klanten en ondernemers elkaar kunnen vinden of produkten en diensten kunnen kopen. Vanaf begin november 2019 worden er presentaties gegeven in alle districten door het ministerie van HI&T en Telesur. De start vond plaats op 6 november 2019 op HI&T en op vrijdag 22 november op Lelydorp voor de ondernemers aldaar. Tijdens deze bijeenkomst werd informatie verstrekt over het nieuw digitaal betaalsysteem van Uni5pay. Na de presentaties konden de genodigden waaronder de ondernemers vragen stellen over dit systeem en de applicaties. Telesur ging in op de vele vragen en gaf een demonstratie over hoe de QR payment geschied. Deze betaling geschiedt via het scannen van een QR-code van een mobiele app. Dit is een alternatief voor een elektronische overboeking.
... See MoreSee Less

Promotie Su-Market en QR payment ook in de districten

Su-Market is een project van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en Telesur en is een digitale marktplaats waar klanten en ondernemers elkaar kunnen vinden of produkten en diensten kunnen kopen. Vanaf begin november 2019 worden er presentaties gegeven in alle districten door het ministerie van HI&T en Telesur. De start vond plaats op 6 november 2019 op HI&T en op vrijdag 22 november op Lelydorp voor de ondernemers aldaar. Tijdens deze bijeenkomst werd informatie verstrekt over het nieuw digitaal betaalsysteem van Uni5pay. Na de presentaties konden de genodigden waaronder de ondernemers vragen stellen over dit systeem en de applicaties. Telesur ging in op de vele vragen en gaf een demonstratie over hoe de QR payment geschied. Deze betaling geschiedt via het scannen van een QR-code van een mobiele app. Dit is een alternatief voor een elektronische overboeking.

Tweede editie One People Fest

Het One People Fest is voor de tweede keer georganiseerd aan de domineestraat op 23 november 2019. De eerste keer van het fest was in 2018. Tijdens dit evenement hebben onder andere verschillende culturele dansgroepen van de Indonesische-, Chinese-, en Indiaase ambassade opgetreden. Daarnaast kon het opgekomen publiek genieten van demonstraties van Bikers uit verschillende landen zoals Venezuela, Curaçao, Sint-Maarten, Frans-Guyana, Guyana en Suriname.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Fantastic congratulations.

Goed zo United en samen leven met respect.

HI&T participeert op de jaarlijkse KKF beurs

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme participeert ook dit jaar aan de KKF-jaarbeurs. In de HIT- booth worden niet alleen de diensten en ondirectoraten gepromoted, maar word took aandacht besteed aan de uitbanning van Styrofoam, middels het tentoonstellen van composteerbare- en biologisch afbreekbare producten van enkele ondernemers. Het doel van deelname van HI&T is om de bezoekers kennis te laten maken met de diensten die het ministerie biedt als ook de laatste ontwikkelingen HIT rakende. Vermeldenswaard is, dat Slimgas NV, die via HIT in aanmerking is gekomen voor een overheidsinvestering uit het Innovation in Firms Suriname (IFS)programma van de IDB ook op de beurs staat. Slimgas produceert biogas uit keukenafval en ontlasting. Verder produceert hij biomest voor de landbouw en paddie Fodder voor de pluimveesector.De beurs is van 27 november 2019 tot en met 3 december 2019 voor het publiek opengesteld.
... See MoreSee Less

HI&T participeert op de jaarlijkse KKF beurs

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme participeert ook dit jaar aan de KKF-jaarbeurs. In de HIT- booth worden niet alleen de diensten en ondirectoraten gepromoted, maar word took aandacht besteed aan de uitbanning van Styrofoam, middels het tentoonstellen van composteerbare- en biologisch afbreekbare producten van enkele ondernemers. Het doel van deelname van HI&T is om de bezoekers kennis te laten maken met de diensten die het ministerie biedt als ook de laatste ontwikkelingen HIT rakende. Vermeldenswaard is, dat Slimgas NV, die via HIT in aanmerking is gekomen voor een overheidsinvestering uit het Innovation in Firms Suriname (IFS)programma van de IDB ook op de beurs staat. Slimgas produceert biogas uit keukenafval en ontlasting. Verder produceert hij biomest voor de landbouw en paddie Fodder voor de pluimveesector.De beurs is van 27 november 2019 tot en met 3 december 2019 voor het publiek opengesteld.

Ministerie van Handel, Industrie en ToerismeBekendmaking

Verkoop vloeibare rattengif verboden

Tijdens controlewerkzaamheden van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is gebleken, dat er vloeibare rattengif (uitsluitend met Chinese opschrift/ etikettering) in omloop is, die zeer gevaarlijk is bevonden voor mens, dier en milieu.

Het Ministerie maakt hierbij bekend dat, dit product illegaal is ingevoerd en wijst erop, dat de winkeliers die zich schuldig maken aan de verkoop hiervan, meteen hiermee moeten stoppen. Indien dit product toch op de schappen wordt aangetroffen, zal HIT genoodzaakt zijn om kordaat op te treden.

Aan de gemeenschap wordt een dringend beroep gedaan om, indien u in het bezit bent van dit product, contact te maken met de Economische Controle Dienst (ECD op tel no. 483949/402080). De inleveringstermijn is gesteld op 1 maand.Afdeling Voorlichting Handel, Industrie en Toerisme
... See MoreSee Less

Bekendmaking

Verkoop vloeibare rattengif verboden

Tijdens controlewerkzaamheden van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is gebleken, dat er vloeibare rattengif (uitsluitend met Chinese opschrift/ etikettering) in omloop is, die zeer gevaarlijk is bevonden voor mens, dier en milieu.

Het Ministerie maakt hierbij bekend dat, dit product illegaal is ingevoerd en wijst erop, dat de winkeliers die zich schuldig maken aan de verkoop hiervan, meteen hiermee moeten stoppen. Indien dit product toch op de schappen wordt aangetroffen, zal HIT genoodzaakt zijn om kordaat op te treden.

Aan de gemeenschap wordt een dringend beroep gedaan om, indien u in het bezit bent van dit product, contact te maken met de Economische Controle Dienst (ECD op tel no. 483949/402080). De inleveringstermijn is gesteld op 1 maand.Afdeling Voorlichting Handel, Industrie en Toerisme
... See MoreSee Less

Bekendmaking

Verkoop vloeibare rattengif verboden

Tijdens controlewerkzaamheden van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is gebleken, dat er vloeibare rattengif (uitsluitend met Chinese opschrift/ etikettering) in omloop is, die zeer gevaarlijk is bevonden voor mens, dier en milieu.

Het Ministerie maakt hierbij bekend dat, dit product illegaal is ingevoerd en wijst erop, dat de winkeliers die zich schuldig maken aan de verkoop hiervan, meteen hiermee moeten stoppen. Indien dit product toch op de schappen wordt aangetroffen, zal HIT genoodzaakt zijn om kordaat op te treden.

Aan de gemeenschap wordt een dringend beroep gedaan om, indien u in het bezit bent van dit product, contact te maken met de Economische Controle Dienst (ECD op tel no. 483949/402080). De inleveringstermijn is gesteld op 1 maand.

 

 Afdeling Voorlichting Handel, Industrie en Toerisme

Comment on Facebook

Voor de mark wordt het verkocht daar moet H.I controle nemen en maatregelen treffen tegen de straat verkopers

Eduard Anches

Jhajanti Baidjoesingh

Daar het Surinaams Standaardden Bureau (SSB) het informatiepunt is van het Wereldhandelsorganisatie Technical Barriers to trade (WTO-TBT) verdrag, voor lokale als buitenlandse bedrijven, heeft zij op 21 november 2019 een workshop over de functies van een WTO-TBT gehouden ... See MoreSee Less

HIT betrekt artiesten bij Nationale Kinderdagviering

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, die een interdepartementale commissie in verband met de Nationale kinderdag viering leidt, heeft enkele hearings gehouden onder artiesten, om ze warm te maken voor hun bijdrage aan de Kinderdagviering op 5 december 2019. De artiesten Kiev, Tekshia Abel, Psycho, Cyrill en The Getto Crew hebben tot nu toe elk enthousiast gereageerd op het verzoek vanuit het Ministerie en zullen elk op hun wijze deze dag voor het Surinaams kind tot een onvergetelijke maken. Het Thema van de Nationale Kinderdag is “Elk kind is goud waard”. De voorbereiding voor deze dag is in vollegang. Ook kleine en grote ondernemers hebben zich opgegeven voor deelname. Er zullen namelijk op diverse locaties aandacht besteed worden aan kinderen. Op het Onafhankelijkheidsplein zal er voor de kleintjes diverse activiteiten plaatsvinden en de iets wat oudere jeugd zal aan haar trekken komen door activiteiten die speciaal in samenwerking met Burger King op het Kerkplein zullen worden gehouden. Tijdens dit evenement zullen er voor de kinderen onder andere dansworkshops verzorgd worden door de dansgroep Myztikalz, brassbandworkshops door brassband olv de heer Wip en zullen de organisaties, die werken met kinderen zoals Stg Rumas en Stg Josu informatie verstrekken en spelletjes met de kids doen. Er zijn nog tal van verassingen voor de kinderen in petto.
... See MoreSee Less

HIT betrekt artiesten bij Nationale Kinderdagviering

Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, die een interdepartementale commissie in verband met de Nationale kinderdag viering leidt, heeft enkele hearings gehouden onder artiesten, om ze warm te maken voor hun bijdrage aan de Kinderdagviering op 5 december 2019. De artiesten Kiev, Tekshia Abel, Psycho, Cyrill en The Getto Crew hebben tot nu toe elk enthousiast gereageerd op het verzoek vanuit het Ministerie en zullen elk op hun wijze deze dag voor het Surinaams kind tot een onvergetelijke maken. Het Thema van de Nationale Kinderdag is “Elk kind is goud waard”. De voorbereiding voor deze dag is in vollegang. Ook kleine en grote ondernemers hebben zich opgegeven voor deelname. Er zullen namelijk op diverse locaties aandacht besteed worden aan kinderen. Op het Onafhankelijkheidsplein zal er voor de kleintjes diverse activiteiten plaatsvinden en de iets wat oudere jeugd zal aan haar trekken komen door activiteiten die speciaal in samenwerking met Burger King op het Kerkplein zullen worden gehouden. Tijdens dit evenement zullen er voor de kinderen onder andere dansworkshops verzorgd worden door de dansgroep Myztikalz, brassbandworkshops door brassband olv de heer Wip en zullen de organisaties, die werken met kinderen zoals Stg Rumas en Stg Josu informatie verstrekken en spelletjes met de kids doen. Er zijn nog tal van verassingen voor de kinderen in petto.

Comment on Facebook

Waarom alleen 1 bevolkingsgroep? Bestaat Suriname uit maar 1 bevolkingsgroep? STOP MET DIT HOKJES GEDOE!!! 👺

Tweede “One people fest" gehouden

Surizouk heeft voor de tweede keer de “One people fest” gehouden. Dit vond plaats op 23 november 2019 aan de domineestraat. In 2018 werd de eerste aanzet gegeven tot dit festival. De “One people fest” dat als doel heeft toerisme bevordering en eenheidsvorming, wordt ondersteund door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Tijdens dit evenement hebben onder andere verschillende culturele dansgroepen van de Indonesische-, Chinese-, en Indiaase ambassade opgetreden. Daarnaast kon het opgekomen publiek genieten van demonstraties van Bikers uit verschillende landen zoals Venezuela, Curaçao, Sint-Maarten, Frans-Guyana, Guyana en Suriname. Bij het onderdeel slow draft race bij zowel de vrouwelijke als mannelijke bikers zijn er winnaars uit de bus gekomen. Minister Stephen Tsang van HIT heeft de prijzen aan de winnaars overhandigd. Twee DJ’s zorgden voor de muzikale omlijsting en het publiek kon bij verschillende standjes voeding, drank en craft kopen.
... See MoreSee Less

Tweede “One people fest gehouden

Surizouk heeft voor de tweede keer de “One people fest” gehouden. Dit vond plaats op 23 november 2019 aan de domineestraat. In 2018 werd de eerste aanzet gegeven tot dit festival. De “One people fest” dat als doel heeft toerisme bevordering en eenheidsvorming, wordt ondersteund door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Tijdens dit evenement hebben onder andere verschillende culturele dansgroepen van de Indonesische-, Chinese-, en Indiaase ambassade opgetreden. Daarnaast kon het opgekomen publiek genieten van demonstraties van Bikers uit verschillende landen zoals Venezuela, Curaçao, Sint-Maarten, Frans-Guyana, Guyana en Suriname. Bij het onderdeel slow draft race bij zowel de vrouwelijke als mannelijke bikers zijn er winnaars uit de bus gekomen. Minister Stephen Tsang van HIT heeft de prijzen aan de winnaars overhandigd. Twee DJ’s zorgden voor de muzikale omlijsting en het publiek kon bij verschillende standjes voeding, drank en craft kopen.

RUBiS West Indies Limited Suriname, de nieuwe brandstofleverancier, heeft op 21 november 2019 officieel haar deuren geopend. ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Congratulations vooruitgang wie abie fanodoe.

SSB informeert bedrijven over WTO-TBT verdrag

Daar het Surinaams Standaardden Bureau (SSB) het informatiepunt is van het Wereldhandelsorganisatie Technical Barriers to trade (WTO-TBT) verdrag, voor lokale als buitenlandse bedrijven, heeft zij op 21 november 2019 een workshop over de functies van een WTO-TBT gehouden. De deelnemers zijn tijdens deze bijeenkomst geinformeerd over de verschillende standaarden, het etiketteren, het eping platform; dit is een gebruikersvriendelijke platform die richtlijnen en informatie verschaft over regelgeving van het exporteren van goederen naar Europa. Ook kregen de participanten via dit platform de gelegenheid hun mening te geven over zo’n regelgeving. Het platform geeft ook de mogelijkheid om de notificaties te beperken tot product of land. Verder hebben de deelnemers tools aangereikt gekregen voor het exporteren van producten naar het buitenland.

Ruth van Gom, marketing en Sales manager van SISHADO gaf de participanten tools aan gereikt die van belang zijn voor een goede export. Bij iedere tool hebben de uitgenodigden links gekregen naar een website, om zich te registreren voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven gaan over de ontwikkelingen die plaatsvinden in Europa. Zo is erin opgenomen, dat duitsland overstapt naar kartonnen verpakking.
Over de Caribbean Export Development Agency (CEDA) wordt er aangegeven wat de ontwikkelingen zijn in het Caribisch gebied. Ook van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) zijn de nieuwsbrieven voor lokale ontwikkeling aan orde gekomen. Aan deze workshop deden bedrijven zoals: Fernandes ice cream en bakkerij, CIC en VSH mee.
... See MoreSee Less

SSB informeert bedrijven over WTO-TBT verdrag

Daar het Surinaams Standaardden Bureau (SSB) het informatiepunt is van het Wereldhandelsorganisatie Technical Barriers to trade (WTO-TBT) verdrag, voor lokale als buitenlandse bedrijven, heeft zij op 21 november 2019 een workshop over de functies van een WTO-TBT gehouden. De deelnemers zijn tijdens deze bijeenkomst geinformeerd over de verschillende standaarden, het etiketteren, het eping platform; dit is een gebruikersvriendelijke platform die richtlijnen en informatie verschaft over regelgeving van het exporteren van goederen naar Europa. Ook kregen de participanten via dit platform de gelegenheid hun mening te geven over zo’n regelgeving. Het platform geeft ook de mogelijkheid om de notificaties te beperken tot product of land. Verder hebben de deelnemers tools aangereikt gekregen voor het exporteren van producten naar het buitenland. 

Ruth van Gom, marketing en Sales manager van SISHADO gaf de participanten tools aan gereikt die van belang zijn voor een goede export. Bij iedere tool hebben de uitgenodigden links gekregen naar een website, om zich te registreren voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven gaan over de ontwikkelingen die plaatsvinden in Europa. Zo is erin opgenomen, dat duitsland overstapt naar kartonnen verpakking. 
Over de Caribbean Export Development Agency (CEDA) wordt er aangegeven wat de ontwikkelingen zijn in het Caribisch gebied. Ook van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) zijn de nieuwsbrieven voor lokale ontwikkeling aan orde gekomen. Aan deze workshop deden bedrijven zoals: Fernandes ice cream en bakkerij, CIC en VSH mee.

BRANDSTOF LEVERANCIER RUBIS OPENT OFFICIEEL HAAR DEUREN

RUBiS West Indies Limited Suriname, de nieuwe brandstofleverancier, heeft op 21 november 2019 officieel zijn deuren geopend. In de levering van brandstof heeft RUBIS in de oliedistributeur Roy Boedhoe, CEO RBE enterprises, een bijzondere partner gevonden. RUBiS heeft het volledig vertrouwen in Boedhoe gesteld en een investering van ruim USS 15 miljoen gepleegd in het bouwen van de terminal. Tijdens zijn toespraak benadrukt dhr. Boedhoe, dat RBE (Roy Boedhoe’s Enterprises) met RUBIS marktleider zal worden.
Hij vindt de officiele opening van RUBIS daarom een bijzonder groot moment. De vele tegenwerkingen en ondersteuning hebben samen ervoor gezorgd, dat hij heeft doorgezet om te komen tot waar hij nu is. Boedhoe is verheugd om de eerste distributeur te zijn van RUBIS brandstof naar de Surinaamse gemeenschap toe.
Tijdens de opening kwamen diverse spekers aan het woord, waaronder de CEO van Rubis Caribbean, Mauricio Nicholls, die de revue liet passeren, vanaf het moment waarop er naar mogelijkheden werd gezocht om de Surinaaamse markt te betreden van tot aan deze dag. De heer Christian Cochet, CEO RUBIS energie, France spreekt van een nieuwe speler die in Suriname geboren is. Angelique Tjang-A-Sjin, financieel beheerder van RUBiS, die kort een dankwoord richtte, gaf blijk van waardering aan minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme, die zijn medewerking heeft verleend, zodat zaken vlotter konden verlopen. De HIT-minister, die ook een kort woord richtte tot de aanwezigen, feliciteerde RUBIS met dit heugelijk feit en wees erop, dat ondanks het voor dit bedrijf niet makkelijk is geweest, ze door hebben gezet en dat met de komst van RUBIS er een spinoff zal zijn in Suriname. Dit zal ook leiden tot economische groei. De bewindsman is ervan overtuigd dat de samenwerking van oude en nieuwe spelers op de markt tot grote hoogte kan leiden. Na het officieel gedeelte werden op twee locaties ( nabij het kantoor en bij de terminal) het lint doorgeknipt door minister Tsang, Roy Boedhoe en zijn kleinzoon.
... See MoreSee Less

BRANDSTOF LEVERANCIER RUBIS OPENT OFFICIEEL HAAR DEUREN

RUBiS West Indies Limited Suriname, de nieuwe brandstofleverancier, heeft op 21 november 2019 officieel zijn deuren geopend. In de levering van brandstof heeft RUBIS in de oliedistributeur Roy Boedhoe, CEO RBE enterprises, een bijzondere partner gevonden. RUBiS heeft het volledig vertrouwen in Boedhoe gesteld en een investering van ruim USS 15 miljoen gepleegd in het bouwen van de terminal. Tijdens zijn toespraak benadrukt dhr. Boedhoe, dat RBE (Roy Boedhoe’s Enterprises) met RUBIS marktleider zal worden. 
Hij vindt de officiele opening van RUBIS daarom een bijzonder groot moment. De vele tegenwerkingen en ondersteuning hebben samen ervoor gezorgd, dat hij heeft doorgezet om te komen tot waar hij nu is. Boedhoe is verheugd om de eerste distributeur te zijn van RUBIS brandstof naar de Surinaamse gemeenschap toe.
Tijdens de opening kwamen diverse spekers aan het woord, waaronder de CEO van Rubis Caribbean, Mauricio Nicholls, die de revue liet passeren, vanaf het moment waarop er naar mogelijkheden werd gezocht om de Surinaaamse markt te betreden van tot aan deze dag. De heer Christian Cochet, CEO RUBIS energie, France spreekt van een nieuwe speler die in Suriname geboren is. Angelique Tjang-A-Sjin, financieel beheerder van RUBiS, die kort een dankwoord richtte, gaf blijk van waardering aan minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme, die zijn medewerking heeft verleend, zodat zaken vlotter konden verlopen. De HIT-minister, die ook een kort woord richtte tot de aanwezigen, feliciteerde RUBIS met dit heugelijk feit en wees erop, dat ondanks het voor dit bedrijf niet makkelijk is geweest, ze door hebben gezet en dat met de komst van RUBIS er een spinoff zal zijn in Suriname. Dit zal ook leiden tot economische groei. De bewindsman is ervan overtuigd dat de samenwerking van oude en nieuwe spelers op de markt tot grote hoogte kan leiden. Na het officieel gedeelte werden op twee locaties ( nabij het kantoor en bij de terminal) het lint doorgeknipt door minister Tsang, Roy Boedhoe en zijn kleinzoon.

Comment on Facebook

Gefeliciteerd . Hardwerken en doorzettingsvermogen loont.

Heel veel succes

Welcome rubis gefeliciteerd RB...hoop dat hiermee de kartel vorming wordt verbroken en jullie goedkoper worden dan Gow2. Want ondanks zijn de olie niet met tankers hoeven te transporteren is hun olie even duur als die van Sol....

Gefeliciteerd en succes

Dat wil zeggen dat Benzine goedkoper wordt. Want we hoeven niet meer onder druk te zijn van 1 leverancier.

Belachelijk waarom olie laten halen uit het buitenland, hebben wij geen olie

Nisha S. A Chirmoti

Met de ondertekening van de MOU (memorandum of understanding) tussen het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en Telesur en de soft launch van Su-Market op 14 maart 2019 is een digitale marktplaats gecreëerd waar klanten en ondernemers elkaar makkelijk kunnen vinden of produkten en diensten kunnen kopen en verkopen. ... See MoreSee Less

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft op woensdag 13 november 2019 een aanvang gemaakt met een driedaagse workshop over de standarisatie van het Nationaal Kwaliteitsbeleid (NQP). ... See MoreSee Less

HIT en Telesur betaalsysteem Uni5pay

Met de ondertekening van de MOU (memorandum of understanding) tussen het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en Telesur en de soft launch van Su-Market op 14 maart 2019 is een digitale marktplaats gecreëerd waar klanten en ondernemers elkaar makkelijk kunnen vinden of produkten en diensten kunnen kopen en verkopen. Su-Market is een online e-commerce platform voor Suriname. Vanaf 6 november 2019 worden er presentaties gegeven door het ministerie van HI&T in samenwerking met Telesur aan ondernemers over de applicaties. Ook in de districten zal de promotie van Su- market plaatsvinden door het Ministerie. De Uni5pay is een nieuw digitaal betaalsysteem gebaseerd op technologie en standaarden van Union Pay international en maakt gebruik van de mobiele telefoon om betalingen te verrichten en te accepteren.
Het betaalsysteem bestaat uit 2 mobiele applicaties : nl. Uni5 pay+ en Uni5pay merchant. De 1e applicatie Uni5pay+ stelt de gebruiker in staat om enerzijds betalingen aan bedrijven te kunnen verrichten en anderzijds om overmakingen naar andere gebruikers uit te voeren. De 2e applicatie heet Uni5pay+ merchant en stelt bedrijven in staat om betalingen te accepteren. Op donderdag 14 november 2019
zijn ondernemers uitgenodigd om de presentaties bij te wonen over hoe om te gaan met het betaalsysteem. Vertegenwoordigers van Telesur en de banken waren aanwezig om meer uitleg hierover te geven. Uiteindelijk heeft Su-market 2 belangrijke doelgroepen namelijk : aanbieders van produkten en kopers van produkten uit het hele land.
... See MoreSee Less

HIT en Telesur betaalsysteem Uni5pay

Met de ondertekening van de MOU (memorandum of understanding) tussen het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en Telesur en de soft launch van Su-Market op 14 maart 2019 is een digitale marktplaats gecreëerd waar klanten en ondernemers elkaar makkelijk kunnen vinden of produkten en diensten kunnen kopen en verkopen. Su-Market is een online e-commerce platform voor Suriname. Vanaf 6 november 2019 worden er presentaties gegeven door het ministerie van HI&T in samenwerking met Telesur aan ondernemers over de applicaties. Ook in de districten zal de promotie van Su- market plaatsvinden door het Ministerie. De Uni5pay is een nieuw digitaal betaalsysteem gebaseerd op technologie en standaarden van Union Pay international en maakt gebruik van de mobiele telefoon om betalingen te verrichten en te accepteren.
Het betaalsysteem bestaat uit 2 mobiele applicaties : nl. Uni5 pay+ en Uni5pay merchant. De 1e applicatie Uni5pay+ stelt de gebruiker in staat om enerzijds betalingen aan bedrijven te kunnen verrichten en anderzijds om overmakingen naar andere gebruikers uit te voeren. De 2e applicatie heet Uni5pay+ merchant en stelt bedrijven in staat om betalingen te accepteren. Op donderdag 14 november 2019 
zijn ondernemers uitgenodigd om de presentaties bij te wonen over hoe om te gaan met het betaalsysteem. Vertegenwoordigers van Telesur en de banken waren aanwezig om meer uitleg hierover te geven. Uiteindelijk heeft Su-market 2 belangrijke doelgroepen namelijk : aanbieders van produkten en kopers van produkten uit het hele land.

Suriname die deel heeft genomen aan de Havana International Handelsbeurs (FIHAV) van 4-8 november 2019 in Cuba, heeft goede business gedaan. ... See MoreSee Less

Meer berichten laten zien
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com