Min Arbeid

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

16 hours ago

Ministerie van Arbeid

Arbeidstip

Als de werkgever een ontslagvergunning heeft gekregen van het ministerie van Arbeid, kan hij overgaan tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer. Maar voordat de werkgever overgaat tot opzegging is het belangrijk voor beide partijen om eerst te controleren wat de exacte opzegtermijn is.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Flor Aramaké

Arbeidstip

Hoe meer een leidinggevende aan zijn arbeiders aangeeft hoe belangrijk hij veiligheid vindt en dit ook echt uitstraalt en hier naar handelt, des te meer de arbeiders veiligheid ook serieus zullen nemen. Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt, is een must. Dit kan alleen als dit ook top-down wordt uitgestraald op de werkplek.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

Veiligheid belangrijk maken en elkaar aanspreken op onveilig gedrag werkt alleen als dit vanuit de top naar de werkvloer wordt toegepast. Leidinggevenden moeten niet toestaan dat werknemers shortcuts nemen. Ook mogen ze niet zelf de fout begaan om het verkeerde voorbeeld te geven.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

Langdurig zittend of staan werken is niet goed voor uw gezondheid. Het werk moet zodanig worden georganiseerd dat langdurig stil zitten of staan zoveel mogelijk wordt beperkt. Doe gevarieerd werk of neem regelmatig pauzes.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Wat doen jullie met tips over dit soort gevallen..graag een duidelojk antwoord..

Wordt tijd dat er arbeidsinspectie controle gaat uitvoeren...

Was dat maar zo. Voor wie gelden deze tips. Voor de leiding gevenden he en niet voor de arbeiders of medewerkers

Kon het maar zo zyn

Ser Tjoe

Merwin Linga Merro Lita Ramkisoen Jerrel Plet Jennifer Martopawiro

Arbeidstip

Neem altijd de volledige bedrijf- en onderhoudsinstructies door van de machines en of motoren die u wenst te gebruiken. Deze instructies bevatten veiligheidsinformatie om u bewust te maken van gevaren die met motoren verband houden, u te informeren over het gevaar van letsel dat verband houdt met deze gevaren en u te vertellen hoe u de kans op letsel kunt voorkomen of verminderen. Het niet opvolgen van instructies kan resulteren in ernstig letsel of zelfs de dood.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

Aangezien arbeidsinspecteurs ook een opsporingsfunctie hebben, hoeven ze voor het binnentreden van een onderneming geen toestemming te hebben van de werkgever. De arbeidsinspecteurs zijn bevoegd elke plaats waar arbeid wordt verricht of waarvan zij het redelijk vermoeden hebben dat er daar arbeid wordt verricht binnen te treden.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Winesh AtjehRRavi

Arbeidstip

De uitzendkracht heeft geen dienstbetrekking met het inleenbedrijf, maar wel met het uitzendbureau. Met andere woorden: de uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau. Het uitzendbureau is daarom verantwoordelijk voor het loon van de uitzendkracht en voor zijn secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ziektekostenverzekering en pensioen.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

De meeste uitzendbureau's doen wat ze willen. Gaan jullie maarna hoeveel ze aan vakantie geld uitbetalen... en hoe onderbetaald ze de uitzendkrachten zijn... trieste zaak!

Farinie RM

Arbeidstip

Het is over het algemeen verboden om een werknemer arbeid te doen verrichten langer dan 8½ uur per dag of 48 uren per week.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Bij de meeste security bedrijven moet je twaalf uren werken en tien uren zeer zelden heb je acht en een half uur.want ze betalen per uur en geen vaste loon.arbeidinspecitie moet meer op het veld zijn dan zullen ze het zelf zien en horen.

Enige tips over uitbetaling van vakantie toelagen???

Beste ministerie van arbeid, U plaats haast elke dag berichten van wat magen niet mag op de werkvloer, wat de regels zijn binnen de arbeidswet en wat de rechten en plichten zijn van de zowel de werkgever als de werknemer. Mooi zo goed initiatief. Mijn vraag: zitten jullie maar info te delen of social media of checken jullie ook of deze regels, rechten en plichten daadwerkelijk worden nageleefd? Wat is belangrijkste taak van jullie, neem ik aan? Want de samenleving schijnt wel te weten waar en waar de regels niet worden nageleeft, maar helaas jullie niet? Die het juist dient te weten. Waarom zo? Te veel personeel? Te weinig bureaucratie? Of maakt social media jullie werk makkelijker? Elke dag iets posten en dan zijn jullie voor de rest klaar

Geld t voor overheidsambtenaren of particulieren?bij mij aan t werk moet ik acht en een half lang werken

Na deze gewerkte uren stappen we over naar overtime werken. Mits aaneengesloten. Ja of nee?

Nonsense al komt d arbeid inspectie ga by een chinese monteur zaak d meeste zyn tt 6u wnt x geve die mense een tjuku e dicht zyn hun oge

We werken soms 11 uren ,meestal overwerk...produktie dagen in het weekend

Hoe lang werkt een leerkracht??

Je mag langer werken maar daar vraag je een aparte vergunning voor aan

Maar sommige security guards werken 12 uren per dag.

Dan moeten ze die multy nationals gaan sluiten😁😁😂

hoe minder je werk hoe minder naar binnen komt. snap nu wel waarom Suriname zoveel geld moet lenen 🙃

Soso theorie jammer

Nalini Mangrey

Kishan Sukhai

Dit lijkt me geen officiele pagina...

Nafeal Madhoeban Kimberley Kate Tjon-Akon Zinio Dinero Sanches GK Seayers Vanety let’s all laugh together. Oh nee kim no mang lafu🤣🤣

Winesh Atjeh Ravi

Hmm maar ik werk van 9.00 am tot 9.00 pm

Acht oeng libi mi jere het werk niet ga jullie dat ding checken.

Ursila Dinge

Blackson Donoghy

Hoeba Soeshma

Imro TJ

Silvia Valies

View more comments

Arbeidstip

Werklokalen moeten voldoende verlichting hebben. Een goede hoeveelheid licht op de werkplek maakt het werken prettiger. Voldoende licht op de werkplek kan zorgen voor productievere werknemers. Op de werkplaats waar de arbeid wordt verricht, dient echter het rechtstreeks invallend zonlicht te worden geweerd.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

We mogen ook eens kijken naar veiligheid. Kleding, schoeisel, hoofdbescherming, voorkomen van gehoorschade. Hoe denken we over te veel geluid op feesten, waar de band of dj wordt betaald om muziek ten gehore te brengen (er is sprake van arbeid) met een groot risico op gehoorschade. Hoe denken we over de te luide dj's voor winkels, welke in de komende maand vuurwerk zullen verkopen. Verkopen = arbeid verrichten. De DJ veroorzaakt geluidsoverlast voor de nabije omgeving en zeer zeker is geluidsoverlast voor de verkopers. Het risico op gehoorschade wordt louter vergroot en er is geen enkele arbeidsinspecteur die er iets tegen doet. We zien zelfs dat bepaalde arbeidsinspecteurs zich als tevreden klant gedragen van zulke winkels en zelfs hun kroost blootstellen aan het overmatige geluid. Hebben we elkaars gehoor niet lief meer?

een inspectie op alle ministerie's zou n pre zijn mr helaas..

Hoe doe je met het zonlicht bij het werken in openlucht?

Anand Shewraj Yaswant Jhakry

Arbeidstip

Luchtverversing op het werk is essentieel. Luchtverversing is het afvoeren van de binnenlucht en het toevoeren van verse buitenlucht. Door met regelmaat de lucht te verversen binnen de werkruimte, zorgt u voor een schone en gezonde werkomgeving. Door bijvoorbeeld openingen te maken in wanden kan verontreinigde lucht afgevoerd worden en tegelijkertijd verse lucht aangevoerd worden.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

De Arbeidsinspectie is bevoegd werkzaamheden van een bedrijf stop te zetten indien er sprake is van onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Als de werkgever het niet eens is met de stopzetting kan hij hiertegen in beroep gaan bij de minister van Arbeid. Het in beroep gaan bij de minister heeft geen schorsende werking.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

De werknemer heeft recht op schaften. Na ten hoogste 5 uren arbeid te hebben verricht, moet hij in de gelegenheid worden gesteld door zijn werkgever om minstens een half uur te pauzeren om iets te eten of om even uit te rusten.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Is dit ook geldig voor een eenmanszaak? En indien men mondeling afspreekt dat men eet tussendoor ,moet dat ook op de arbeidslijst aangeven worden ?? Hoe werkt dat stukje precies van mondeling overeenkomst precies??

Ik zie vaak tips langskomen Zou fijn zijn eens controles uit te voeren...

Bij NB shopping mag je maar 20 min. Schaften! N naar de ruimte te lopen en terug s al 5 min. Dus 15 min om t eten.

Jullie posten elke dag alleen maar nonsens! Wie bescherm nu de werkgevers???

Mag men dan dat half uurtje pauze aftrekken van je geld?? Of wordt je niet betaald voor dat half uurtje pauze? Gewoon een vraagje

Ralitsa Imankarijo

Gaan jullie het controleren want dat gebeurt niet!!!

Andy Street Vybz🤨

Lydia Ho A Tham Noordwijk Natasia Kertodjojo

Arbeidstip

Het dragen van een veiligheidshelm is niet altijd verplicht, maar is vaak wel aan te raden. Zorg voor een goed passende helm die geschikt is voor het werk dat wordt gedaan.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

De werkgever dient ervoor zorg te dragen dat alle ladders die in zijn onderneming gebruikt worden, vervaardigd zijn van deugdelijk materiaal, rekening houdend met het gewicht van de werknemers en gereedschappen die ze op de ladders mee dragen. De ladders moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren. Zulks is noodzakelijk om ongevallen te voorkomen.
... See MoreSee Less

Arbeidstip

Calamiteiten op het werk zoals brand of ontploffingen kunnen escaleren tot een bedreigende situatie. Met een bedrijfsnoodplan en een goed voorbereid intern crisisteam kan bedrijfsschade en het menselijk leed zoveel mogelijk worden beperkt.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Selisia Verwey - Frankly

Arbeidstip

Het is uw plicht om goed te presteren op het werk, maar het mag niet ten koste gaan van uw veiligheid en gezondheid. Werk bijvoorbeeld niet te lang door en als de werksituatie onveilig is stop dan met werken tot het probleem is opgelost. Maak geen grappen met uw gezondheid en veiligheid!
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Maar dit doet men niet...z gaan imand anders op jou plaats zette n dn wrdt jij een part timer...

Dit moet men met grote letters in een brief naar bepaalde bedrijven sturen

Diporedjo Shanon

👎

Sharisa Venlo

Euphracia Godlieb

Shantoesja Wongsodikromo

Hoe zit het met de CAO van het bedrijf?

Roseline Bhagwan is altijd onveilig daarzo🤣🤣🤣

Lydia Ho A Tham Noordwijk Natasia Kertodjojo

Voor jou bestemd Roman !!!

Nieshuh Finisie

View more comments

Arbeidstip

De werkneemster die zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft genoten, heeft het recht om terug te keren naar het werk en wel in dezelfde dan wel een gelijkwaardige functie en met behoud van tenminste dezelfde beloning en voorzieningen.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Chenevive Tay

Eveline Sidhoe 😍

Hoe staat het met de zwangerschapsperiode binnen een particuliere bedrijf? Op hoeveel maanden heeft een vrouw recht op verlof binnen een particuliere bedrijf? Wordt zij wel betaald in de periode van der zwangerschapsverlof?

Arbeidstip

Als de werkgever de dienstbetrekking beëindigt, heeft de werknemer op de dag waarop het ontslag ingaat, o.a. recht op zijn resterende verlofdagen omgezet in een geldbedrag. Ook dient de werkgever hem de vakantietoelage uit te keren. Het is niet toegestaan om de resterende verlofdagen te verrekenen met de opzegtermijn.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Maar de werkgever loopt niet met deze regels . Ze willen je niets betalen. Arbeidsinspectie moet een kijkje nemen bij de particuliere bedrijven aub

Maar dat word vaak niet gehandhaafd bij de Security bedrijven.geen enkele achterstallig willen zij betalen.arbeidsinspectie moet meer kijkje nemen bij heel veel van ze.

Nonsens. Bedrijf verklaart gewoon falliet en is jouw niets verschuldigd. Arbeid kan niets eraan doen.

Kunnen jullie aub de werkomstandigheden nagaan bij KKF nl de werkarmen.

Gabriëlla Lovely Princess Sanches

Lucretia Setrodipo

Zenobia Vanca Terlaan

Amriz Ami

Kailesh

Sanjay Magali

En als de werknemer de dienstbetrekking beëindigd??

Rushil Ramautar

Shirley Hirasing

Hummy Spa

Marciano Rampersad

Hoeba Soeshma

Ingrid Naarden-Jeffrey Rachel Plein Melissa Plein‼️‼️

Owie HG Wendell😊

View more comments

Arbeidstip

Zowel werkgever als werknemer zijn bevoegd bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijd te bedingen. De proeftijd mag ten hoogste 2 maanden bedragen. Een proeftijd van 3 maanden is dus ongeldig. Ook is het niet toegestaan een proeftijd te verlengen om wat voor reden dan ook. Tijdens een proeftijd mogen beide partijen een einde maken aan de dienstbetrekking zonder inachtneming van de opzegtermijn, evenmin zal een schadeloosstelling verschuldigd zijn.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Wanneer komt de ministerie van Handel met tips voor ondernemers in hun voordeel.

Rugshaar Ishaak

Ilain Kago-Aminta

Ser Tjoe

SujataSripat 2mndn maar

Hoeveel voordelen willen de ondernemers nog

Vanity Joanique Limon je tante alleen heeft omin maanden pfff

Jerney Madja 🙄

Sharisa Venlo hoe dan

Regillio Amatmarkodjin

Lucille Djasian-Resopawiro Manicia Palis

View more comments

Meer berichten laten zien
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com