Dagblad Suriname

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

42 minutes ago

Dagblad Suriname

... See MoreSee Less

10 hours ago

Dagblad Suriname

Mechanismen van sociaaleconomische ontwikkeling deel 11

Investeringen en productie: wat werkt en wat werkt niet

Werk en koopkracht, beide zijn direct gerelateerd aan investeringen in productie.

Alleen een regering bestaande uit mensen die intellectueel on- en minvermogend zijn kan de Volksrepubliek China aanduiden als onze ontwikkelingspartner terwijl dat land wereldwijd derdewereldlanden aan het leegroven is met name vooral Afrikaanse landen. Onze minister van buitenlandse zaken die in menig opzicht maar vooral intellectueel nog een kind is weet niet wat ontwikkeling is. Zij weet niet dat de Volksrepubliek China nooit onze ontwikkelingspartner kan zijn. Als elke Surinamer en vooral die in de regering een beetje Chinees was zoals zij dat stelt in een lokaal medium van deze week (17 november 2019) dan zaten we niet in deze sociaaleconomische misère. In Dagblad Suriname van deze week heb ik ook kunnen lezen dat Chinezen en Brazilianen de grootste vernietigers van onze drinkwaterbronnen zijn. Het is ook een president die niet wist wat ontwikkeling is die de Chinezen en Brazilianen in ons land heeft binnengelaten met als resultaat de vernietiging van ons land. Showprojecten zijn alleen in de ogen van simpele zielen symbolen van ontwikkeling. De beschaving en de kwaliteit van de Surinaamse mens daalt zienderogen. Echte ontwikkeling blijkt uit de realisatie van de universele ontwikkelingsdoelen. En daarvan is bitter weinig terechtgekomen. De koopkracht daalt zienderogen naar het niveau waarbij de meerderheid van de bevolking onder de armoedegrens gaat leven. Helaas hebben wij geen inzicht in de opgeofferde kosten omdat wij nog niet weten hoe groot de schulden zijn die elke Surinamer moet gaan aflossen in het buitenland. Ik heb rijst gegeten in China en de kwaliteit van hun rijst haalt het niet bij die van de onze. Dan gaat men ons hier landbouw komen leren. Vroeger kwamen mensen van heinde en ver om naar het Wageningenproject te kijken. Dat project is vernietigd door de mensen, door de cultuur die sinds 1975 het land regeert. De kolonisator heeft zich serieus vergist in de beschaving van de afro Surinamer, de goeden niet te na gesproken.

Wat zijn de duurzame en rendabele productmarkt technologiecombinaties?

Ik kan hierover praten omdat ik sinds 1977 gewerkt heb aan het opzetten en rehabiliteren van productiebedrijven in de landbouw, de Agro-industrie, de mijnbouw, toerisme, aquacultuur, etc. haast in elk district van dit land. Aquacultuur heb ik voorgesteld voor 1980 omdat de familie bezig was in de aquacultuur in Cayenne. Op grond van de ervaringen aldaar, waar de garnalen cultuur met subsidie en met Braziliaanse arbeiders niet rendabel bleek te zijn, wat bevestigd werd door een oriëntatie ter plekke met een Surinaamse ondernemer die bereid was te investeren in de aquacultuur in Suriname, heb ik later alle investeringen in de aquacultuur afgedaan als niet haalbaar. Alle aquacultuur projecten bij de Nationale Ontwikkelingsbank zijn uit het portfolio afgevoerd. Wanneer dus een aquacultuur bedrijf in Suriname in de garnalen haar productie levert aan SAIL NV, dan is er hier sprake van een tjoekoe activiteit. Het werkt als volgt: SAIL NV financiert het bedrijf voor, de financiering wordt direct geboekt bij SAIL NV bij de post voorzieningen op de balans, het garnalenbedrijf levert haar product aan SAIL NV, en SAIL NV maakt daardoor dus een marginale winst. Waarom denkt u dat alle directeuren van SAIL NV met uitzondering van meneer Van Dijk, plotseling in grote huizen wonen die echt niet gebouwd zijn met hun directeurssalaris. Waar woonden ze eerder voor ze directeur werden van SAIL NV. De belastingdienst en de simpele onderzoekende journalist moet dat toch opgevallen zijn. Dit wordt door de politiek gesanctioneerd.
Maar we zijn een land van ambtenaren voor ambtenaren door ambtenaren, zo is het nu eenmaal. De beleidsmakers van wie bijna allemaal ambtenaren zijn, hebben weinig verstand van de reële sfeer van productie, werkgelegenheid, winsten, export, koopkracht, en welvaart. Dan willen ze leidinggeven aan een land. Logisch dat wij een criminele narcostaat geworden zijn.

Etnische jaloezie grootste oorzaak falend ontwikkelingsbeleid

De politici die net uit het roofbouwtijdperk in de moderniteit, de maatschappij van geld en technologie, zijn beland zijn grotendeels nog mensen met een tribaal bewustzijn. De kolonisator had in 1975 in zijn oeverloze superieur gevoel gedacht met de Bijbel van tribalisten met een beetje onderwijs moderne mensen te kunnen maken. Als men Karl Marx gelezen had dan had men geweten dat zoiets onmogelijk is. Alle conflicten in Afrika en het Midden-Oosten hebben hun oorsprong in het tribaal bewustzijn. Zie aflevering 10A voor een uitgebreidere behandeling van de rol van bewustzijn in de relatie tot het handelen van mensen.
Het menselijk bewustzijn loopt normaliter achter op de gebeurtenissen. Het bewustzijn is verre van revolutionair. Van nature is het heel behoudsgezind.
In Suriname wil men graag het ministerie van Financiën en de Centrale Bank beheren om te rotzooien met gemeenschapsgeld; uit ervaring is gebleken dat de creoolse partijen daar goed in zijn, daarom komt van ontwikkeling niets terecht. Economische ontwikkeling in Suriname heeft ook last gehad van de jaloezie van de politici welke veelal te maken hebben met ras sentimenten. Bij alle beslissingen moeten creoolse politici een groot aantal niet rationele afwegingen maken. Wie gaan beter worden van de beslissingen? Dat is de eerste vraag die men zich in gemoede stelt. Hoeveel hoge posities kan ik invullen met mensen die op mij lijken al kunnen ze niks presteren. Men heeft gewoon weg geen enkel benul van de werking van een sociale markteconomie. Men heeft nooit gehoord van de uitspraken van John Kennedy: "a rising tide lifts all boats" en laten we de nationale koek groter maken in plaats van te kibbelen over de verdeling van een steeds kleiner wordende koek. Vooral onze oud-president was er gebeten op om haast alle hoge functies in de overheidssector in te vullen met mensen die op hem lijken, vergelijk nazi-Duitsland “Deutschland űber alles” dus ook NPS űber alles. Zo wilde hij ook Eddy Jharap bij Staatsolie ontslaan want hij voelde zich ongemakkelijk als president met hindoestanen die wel presteren. Hetzelfde probleem had hij met mij. Dus toen ik dat van Eddy Jharap hoorde heb ik aan Lachmon gezegd, dan kunnen we beter uit het Nieuw Front stappen. Ik heb het later in een memo aan de voorzitter van de Adviesraad vastgelegd. Al vinden we meer olie dan Venezuela en Saoedi-Arabië bij elkaar, tegen zoveel onverstand van bepaalde politici is niets opgewassen.

Richard B Kalloe
... See MoreSee Less

Mechanismen van sociaaleconomische ontwikkeling deel 11

Investeringen en productie: wat werkt en wat werkt niet

Werk en koopkracht, beide zijn direct gerelateerd aan investeringen in productie.

Alleen een regering bestaande uit mensen die intellectueel on- en minvermogend zijn kan de Volksrepubliek China aanduiden als onze ontwikkelingspartner terwijl dat land wereldwijd derdewereldlanden aan het leegroven is met name vooral Afrikaanse landen. Onze minister van buitenlandse zaken die in menig opzicht maar vooral intellectueel nog een kind is weet niet wat ontwikkeling is. Zij weet niet dat de Volksrepubliek China nooit onze ontwikkelingspartner kan zijn. Als elke Surinamer en vooral die in de regering een beetje Chinees was zoals zij dat stelt in een lokaal medium van deze week (17 november 2019) dan zaten we niet in deze sociaaleconomische misère. In Dagblad Suriname van deze week heb ik ook kunnen lezen dat Chinezen en Brazilianen de grootste vernietigers van onze drinkwaterbronnen zijn. Het is ook een president die niet wist wat ontwikkeling is die de Chinezen en Brazilianen in ons land heeft binnengelaten met als resultaat de vernietiging van ons land. Showprojecten zijn alleen in de ogen van simpele zielen symbolen van ontwikkeling. De beschaving en de kwaliteit van de Surinaamse mens daalt zienderogen. Echte ontwikkeling blijkt uit de realisatie van de universele ontwikkelingsdoelen. En daarvan is bitter weinig terechtgekomen. De koopkracht daalt zienderogen naar het niveau waarbij de meerderheid van de bevolking onder de armoedegrens gaat leven. Helaas hebben wij geen inzicht in de opgeofferde kosten omdat wij nog niet weten hoe groot de schulden zijn die elke Surinamer moet gaan aflossen in het buitenland. Ik heb rijst gegeten in China en de kwaliteit van hun rijst haalt het niet bij die van de onze. Dan gaat men ons hier landbouw komen leren. Vroeger kwamen mensen van heinde en ver om naar het Wageningenproject te kijken. Dat project is vernietigd door de mensen, door de cultuur die sinds 1975 het land regeert. De kolonisator heeft zich serieus vergist in de beschaving van de afro Surinamer, de goeden niet te na gesproken.

Wat zijn de duurzame en rendabele productmarkt technologiecombinaties? 

Ik kan hierover praten omdat ik sinds 1977 gewerkt heb aan het opzetten en rehabiliteren van productiebedrijven in de landbouw, de Agro-industrie, de mijnbouw, toerisme, aquacultuur, etc. haast in elk district van dit land. Aquacultuur heb ik voorgesteld voor 1980 omdat de familie bezig was in de aquacultuur in Cayenne. Op grond van de ervaringen aldaar, waar de garnalen cultuur met subsidie en met Braziliaanse arbeiders niet rendabel bleek te zijn, wat bevestigd werd door een oriëntatie ter plekke met een Surinaamse ondernemer die bereid was te investeren in de aquacultuur in Suriname, heb ik later alle investeringen in de aquacultuur afgedaan als niet haalbaar. Alle aquacultuur projecten bij de Nationale Ontwikkelingsbank zijn uit het portfolio afgevoerd. Wanneer dus een aquacultuur bedrijf in Suriname in de garnalen haar productie levert aan SAIL NV, dan is er hier sprake van een tjoekoe activiteit. Het werkt als volgt: SAIL NV financiert het bedrijf voor, de financiering wordt direct geboekt bij SAIL NV bij de post voorzieningen op de balans, het garnalenbedrijf levert haar product aan SAIL NV, en SAIL NV maakt daardoor dus een marginale winst. Waarom denkt u dat alle directeuren van SAIL NV met uitzondering van meneer Van Dijk, plotseling in grote huizen wonen die echt niet gebouwd zijn met hun directeurssalaris. Waar woonden ze eerder voor ze directeur werden van SAIL NV. De belastingdienst en de simpele onderzoekende journalist moet dat toch opgevallen zijn. Dit wordt door de politiek gesanctioneerd. 
Maar we zijn een land van ambtenaren voor ambtenaren door ambtenaren, zo is het nu eenmaal. De beleidsmakers van wie bijna allemaal ambtenaren zijn, hebben weinig verstand van de reële sfeer van productie, werkgelegenheid, winsten, export, koopkracht, en welvaart. Dan willen ze leidinggeven aan een land. Logisch dat wij een criminele narcostaat geworden zijn.

Etnische jaloezie grootste oorzaak falend ontwikkelingsbeleid

De politici die net uit het roofbouwtijdperk in de moderniteit, de maatschappij van geld en technologie, zijn beland zijn grotendeels nog mensen met een tribaal bewustzijn. De kolonisator had in 1975 in zijn oeverloze superieur gevoel gedacht met de Bijbel van tribalisten met een beetje onderwijs moderne mensen te kunnen maken. Als men Karl Marx gelezen had dan had men geweten dat zoiets onmogelijk is. Alle conflicten in Afrika en het Midden-Oosten hebben hun oorsprong in het tribaal bewustzijn. Zie aflevering 10A voor een uitgebreidere behandeling van de rol van bewustzijn in de relatie tot het handelen van mensen.
Het menselijk bewustzijn loopt normaliter achter op de gebeurtenissen. Het bewustzijn is verre van revolutionair. Van nature is het heel behoudsgezind.
In Suriname wil men graag het ministerie van Financiën en de Centrale Bank beheren om te rotzooien met gemeenschapsgeld; uit ervaring is gebleken dat de creoolse partijen daar goed in zijn, daarom komt van ontwikkeling niets terecht. Economische ontwikkeling in Suriname heeft ook last gehad van de jaloezie van de politici welke veelal te maken hebben met ras sentimenten. Bij alle beslissingen moeten creoolse politici een groot aantal niet rationele afwegingen maken. Wie gaan beter worden van de beslissingen? Dat is de eerste vraag die men zich in gemoede stelt. Hoeveel hoge posities kan ik invullen met mensen die op mij lijken al kunnen ze niks presteren. Men heeft gewoon weg geen enkel benul van de werking van een sociale markteconomie. Men heeft nooit gehoord van de uitspraken van John Kennedy: a rising tide lifts all boats en laten we de nationale koek groter maken in plaats van te kibbelen over de verdeling van een steeds kleiner wordende koek. Vooral onze oud-president was er gebeten op om haast alle hoge functies in de overheidssector in te vullen met mensen die op hem lijken, vergelijk nazi-Duitsland “Deutschland űber alles” dus ook NPS űber alles. Zo wilde hij ook Eddy Jharap bij Staatsolie ontslaan want hij voelde zich ongemakkelijk als president met hindoestanen die wel presteren. Hetzelfde probleem had hij met mij. Dus toen ik dat van Eddy Jharap hoorde heb ik aan Lachmon gezegd, dan kunnen we beter uit het Nieuw Front stappen. Ik heb het later in een memo aan de voorzitter van de Adviesraad vastgelegd. Al vinden we meer olie dan Venezuela en Saoedi-Arabië bij elkaar, tegen zoveel onverstand van bepaalde politici is niets opgewassen.

Richard B Kalloe

Comment on Facebook

Auw...met dit stuk slaat u de spijkers op de kop. Heel goed verwoord, maar helaas zullen velen u dit niet in dank afnemen vanwege hun riool kakkerlakken IQ en niveau.

11 hours ago

Dagblad Suriname

Onvoldoende inspanning voor bescherming kust- en zeegebieden

“Wetgeving is verouderd en onvoldoende”

De Green Heritage Fund Suriname, WWF Guianas, afdeling Natuurbeheer van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), en de Visserijdienst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben op 3 december de voortgang en outputs gepresenteerd over het EU-gefinancierd mariene ruimtelijke ordeningsproject. Het project is genaamd: “Bevordering van geïntegreerd en participatief beheer van de zee van Guyana en Suriname, de oostelijke poort tot het Caribisch gebied.”
Aanpak
Er is een stakeholderanalyse uitgevoerd om de belanghebbenden op een systematische en geordende manier te informeren en te begeleiden, zodat zij in staat zijn om eerlijk en volledig te participeren aan het project. Zo zijn kwantitatieve gegevens over de waargenomen macht, het belang, de invloed en de positie van elke stakeholder verzameld. Er is eveneens een gap-analyse verricht, welke als uitgangspunt heeft de Inheemse volkeren en gender. Er is gekeken of de projectresultaten direct of indirect nadelige effecten hebben op vrouwen, mensenrechten, bestaansmiddelen, en de cultuur van de Inheemsen, om die nadelige effecten te mitigeren. De gap-analyse is daarnaast ook gericht op de vissersgemeenschappen langs de kustlijn van Suriname. Er is eveneens een CBD (Verdrag inzake de Biologische Diversiteit)-analyse verricht. Dit is een evaluatie van de nationale wetgeving met betrekking tot regelgeving over het beheer van het zeegebied. Het is bedoeld als leidraad voor de activiteiten die Suriname moet uitvoeren om dichter bij de Aichi-doelen te komen. De Aichi-doelen hebben betrekking op de bescherming van de biodiversiteit.
Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat Paramaribo, Weg naar Zee, Nieuw-Amsterdam, Totness, en Nieuw Nickerie beter bestand zijn tegen veranderingen in het kust- en zeegebied en ook toegang hebben tot diverse inkomsten genererende activiteiten, ten opzichte van Galibi, Pomona, Braamspunt en Boskamp. Doordat de Inheemse gemeenschap van Galibi een sterke band heeft met hun woongebied, bestaat het risico dat zij zullen lijden onder de negatieve gevolgen van klimaatverandering, vervuiling, of industriële rampen. Wat ook erbij komt kijken, is dat het ontbreken van wettelijk erkende rechten op het voorouderlijk land het verantwoordelijkheidsgevoel van individuen en het niveau van betrokkenheid bij community-based kust- en zee management belemmeren. Wat wel gebleken is, is dat de Inheemse gemeenschap van Galibi wel een sterk besef heeft over hun eigen rechten. Er kwam voorts aan het licht dat sommige stakeholders binnen de overheid niet bekend zijn met de Aichi-doelen. Een evaluatie van het wettelijke en institutionele kader voor de bescherming van de kust- en zeegebieden heeft overigens aangetoond dat de wetgeving versnipperd (verspreid) is en onder het beheer van diverse ministeries valt. De wetgeving is verouderd en onvoldoende om het kust- en zeegebied te beschermen, en de handhaving ontbreekt als gevolg van een tekort aan financiële middelen en apparatuur, gebrek aan mankracht, en een gebrekkig gebruik van bestaande menselijke hulpbronnen.
Ontwerpwetten goedkeuren
Naast de bestaande verouderde wetten is er een aantal ontwerpwetten, inzake de bescherming van ecosystemen/biodiversiteit, opgesteld. Die ontwerpwetten zijn nog niet goedgekeurd. Het gaat onder andere om de: Visserijwet, Milieuwet en Kust Beschermingswet. Suriname maakt overigens deel uit van Marpol-conventie (het internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen), Ramsar-conventie (bescherming van watergebieden), Cites-overeenkomst (inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten), UNFCCC-conventie (inzake klimaatverandering), en de Walvissenconventie. Suriname is nog niet aangesloten bij het III Cartagene-verdrag (inzake de bescherming van de mariene biodiversiteit in de Caribische Zee). Dit verdrag heeft als doel het beschermen van het maritiem milieu door partijen te verplichten de nodige maatregelen te nemen om verontreiniging door schepen, door dumpen, en door zee bodemonderzoek of –exploitatie te beheersen en te verminderen. Om de Aichi-doelen te behalen, is het van belang om de huidige wetgeving te moderniseren, institutionele versterking te realiseren, en het vastgesteld beleid uit te voeren.
KSR
... See MoreSee Less

Onvoldoende inspanning voor bescherming kust- en zeegebieden 

“Wetgeving is verouderd en onvoldoende”

De Green Heritage Fund Suriname, WWF Guianas, afdeling Natuurbeheer van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), en de Visserijdienst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben op 3 december de voortgang en outputs gepresenteerd over het EU-gefinancierd mariene ruimtelijke ordeningsproject. Het project is genaamd: “Bevordering van geïntegreerd en participatief beheer van de zee van Guyana en Suriname, de oostelijke poort tot het Caribisch gebied.” 
Aanpak 
Er is een stakeholderanalyse uitgevoerd om de belanghebbenden op een systematische en geordende manier te informeren en te begeleiden, zodat zij in staat zijn om eerlijk en volledig te participeren aan het project. Zo zijn kwantitatieve gegevens over de waargenomen macht, het belang, de invloed en de positie van elke stakeholder verzameld. Er is eveneens een gap-analyse verricht, welke als uitgangspunt heeft de Inheemse volkeren en gender. Er is gekeken of de projectresultaten direct of indirect nadelige effecten hebben op vrouwen, mensenrechten, bestaansmiddelen, en de cultuur van de Inheemsen, om die nadelige effecten te mitigeren. De gap-analyse is daarnaast ook gericht op de vissersgemeenschappen langs de kustlijn van Suriname. Er is eveneens een CBD (Verdrag inzake de Biologische Diversiteit)-analyse verricht. Dit is een evaluatie van de nationale wetgeving met betrekking tot regelgeving over het beheer van het zeegebied. Het is bedoeld als leidraad voor de activiteiten die Suriname moet uitvoeren om dichter bij de Aichi-doelen te komen. De Aichi-doelen hebben betrekking op de bescherming van de biodiversiteit.
Resultaten 
Uit de resultaten blijkt dat Paramaribo, Weg naar Zee, Nieuw-Amsterdam, Totness, en Nieuw Nickerie beter bestand zijn tegen veranderingen in het kust- en zeegebied en ook toegang hebben tot diverse inkomsten genererende activiteiten, ten opzichte van Galibi, Pomona, Braamspunt en Boskamp. Doordat de Inheemse gemeenschap van Galibi een sterke band heeft met hun woongebied, bestaat het risico dat zij zullen lijden onder de negatieve gevolgen van klimaatverandering, vervuiling, of industriële rampen. Wat ook erbij komt kijken, is dat het ontbreken van wettelijk erkende rechten op het voorouderlijk land het verantwoordelijkheidsgevoel van individuen en het niveau van betrokkenheid bij community-based kust- en zee management belemmeren. Wat wel gebleken is, is dat de Inheemse gemeenschap van Galibi wel een sterk besef heeft over hun eigen rechten. Er kwam voorts aan het licht dat sommige stakeholders binnen de overheid niet bekend zijn met de Aichi-doelen. Een evaluatie van het wettelijke en institutionele kader voor de bescherming van de kust- en zeegebieden heeft overigens aangetoond dat de wetgeving versnipperd (verspreid) is en onder het beheer van diverse ministeries valt. De wetgeving is verouderd en onvoldoende om het kust- en zeegebied te beschermen, en de handhaving ontbreekt als gevolg van een tekort aan financiële middelen en apparatuur, gebrek aan mankracht, en een gebrekkig gebruik van bestaande menselijke hulpbronnen. 
Ontwerpwetten goedkeuren
Naast de bestaande verouderde wetten is er een aantal ontwerpwetten, inzake de bescherming van ecosystemen/biodiversiteit, opgesteld. Die ontwerpwetten zijn nog niet goedgekeurd. Het gaat onder andere om de: Visserijwet, Milieuwet en Kust Beschermingswet. Suriname maakt overigens deel uit van Marpol-conventie (het internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen), Ramsar-conventie (bescherming van watergebieden), Cites-overeenkomst (inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten), UNFCCC-conventie (inzake klimaatverandering), en de Walvissenconventie. Suriname is nog niet aangesloten bij het III Cartagene-verdrag (inzake de bescherming van de mariene biodiversiteit in de Caribische Zee). Dit verdrag heeft als doel het beschermen van het maritiem milieu door partijen te verplichten de nodige maatregelen te nemen om verontreiniging door schepen, door dumpen, en door zee bodemonderzoek of –exploitatie te beheersen en te verminderen. Om de Aichi-doelen te behalen, is het van belang om de huidige wetgeving te moderniseren, institutionele versterking te realiseren, en het vastgesteld beleid uit te voeren. 
KSR

Comment on Facebook

Onvoldoende inspanning voor bescherming van het Volk,maar wel heel veel inspanningen om het eigen belang veilig te stellen.Ontwerpwetten goedkeuren,grappig er zijn geen wetten en die welke er zijn worden met handen en voeten overtreden.1 wet is binnen 1 dag aangenomen,zo kan je zien welke prioriteiten er gesteld worden.Maar ja,zoals velen zeggen kan je het parlement niet serieus nemen,het is een grote Ongeschoolde Poppenkast.

12 hours ago

Dagblad Suriname

Tullow Oil en Apache zien aandelen op de beurs vallen

Aandelen van Apache Corp. hebben gisteren een flinke slag geleden, om te sluiten tegen de laagste prijs gezien in 18 jaar. Dit gebeurde nadat de olie- en aardgasproducent een teleurstellende update had verstrekt van zijn eerste exploratieput in Blok 58 voor de kust van Suriname. Het aandeel was op weg om de grootste ééndaagse daling sinds de financiële crisis te ondergaan. Zo meldt de Amerikaanse krant MarketWatch. Het bedrijf zei dat het nog een update zal geven als het bedrijf bereid is om de resultaten te karakteriseren. Zij gaven ook aan dat, na de aankondiging van vandaag, er geen extra commentaar van het bedrijf rond Suriname wordt gegeven tot eind januari / begin februari 2020.

Tullow Oil ook gezakt
Het in Groot-Brittannië gevestigde olie- en gasbedrijf zag zijn aandelenkoers ook dalen, nadat het vorige maand zijn productiebegeleiding voor het hele jaar had verlaagd, met de aandelenhandel ruim onder de doelstellingen van de analisten. Het bedrijf moest niet alleen zijn productiebegeleiding voor het hele jaar downgraden, maar Tullow Oil kondigde ook aan dat recente ontdekkingen in Guyana zware, zure olie van lage kwaliteit bevatten die aanzienlijk minder commerciële waarde heeft. Het olie- en gasbedrijf blijft optimistisch over het grotere bassin in Guyana en zijn potentieel om een motor van winst en bron van toekomstige kasstromen te worden, maar zelfs als de site uiteindelijk vruchten afwerpt, zal het enige tijd duren voordat nieuwe bronnen produceren, aldus de Engelse IG.com.

SAM
... See MoreSee Less

Tullow Oil en Apache zien aandelen op de beurs vallen

Aandelen van Apache Corp. hebben gisteren een flinke slag geleden, om te sluiten tegen de laagste prijs gezien in 18 jaar. Dit gebeurde nadat de olie- en aardgasproducent een teleurstellende update had verstrekt van zijn eerste exploratieput in Blok 58 voor de kust van Suriname. Het aandeel was op weg om de grootste ééndaagse daling sinds de financiële crisis te ondergaan. Zo meldt de Amerikaanse krant MarketWatch. Het bedrijf zei dat het nog een update zal geven als het bedrijf bereid is om de resultaten te karakteriseren. Zij gaven ook aan dat, na de aankondiging van vandaag, er geen extra commentaar van het bedrijf rond Suriname wordt gegeven tot eind januari / begin februari 2020.

Tullow Oil ook gezakt
Het in Groot-Brittannië gevestigde olie- en gasbedrijf zag zijn aandelenkoers ook dalen, nadat het vorige maand zijn productiebegeleiding voor het hele jaar had verlaagd, met de aandelenhandel ruim onder de doelstellingen van de analisten. Het bedrijf moest niet alleen zijn productiebegeleiding voor het hele jaar downgraden, maar Tullow Oil kondigde ook aan dat recente ontdekkingen in Guyana zware, zure olie van lage kwaliteit bevatten die aanzienlijk minder commerciële waarde heeft. Het olie- en gasbedrijf blijft optimistisch over het grotere bassin in Guyana en zijn potentieel om een motor van winst en bron van toekomstige kasstromen te worden, maar zelfs als de site uiteindelijk vruchten afwerpt, zal het enige tijd duren voordat nieuwe bronnen produceren, aldus de Engelse IG.com.

SAM

Comment on Facebook

Tsja, ballonneke lek.....

EINDELIJK GOED NIEUWS VOOR DE GUYANEZEN, OPDAT DEZE KUNNEN TERUG KEREN NAAR HUN LAND OM VERVOLGENS US $ TE STUREN VOOR HUN KINDS KINDEREN IS SUR.

13 hours ago

Dagblad Suriname

Sieradenverkoop om Inheemse cultuur te preserveren

Nowilia Tawjoeram-Sabajo geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat zij al ruim 10 jaren sieraden en gebruiksvoorwerpen van traditionele Inheemse afkomst vervaardigt en verkoopt in Groningen, Saramacca. De voorwerpen zijn allemaal vervaardigd uit natuurlijk materiaal, zoals zaden. Mara mara en maripa gaan heel lang mee. ‘Het zijn uiterst geschikt als presentjes’, geeft Sabajo aan. Zij beveelt de lezers vooral om zorgvuldig om te gaan met het natuur. ‘Van alles kun je wel wat maken.’

SAM
... See MoreSee Less

Sieradenverkoop om Inheemse cultuur te preserveren

Nowilia Tawjoeram-Sabajo geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat zij al ruim 10 jaren sieraden en gebruiksvoorwerpen van traditionele Inheemse afkomst vervaardigt en verkoopt in Groningen, Saramacca. De voorwerpen zijn allemaal vervaardigd uit natuurlijk materiaal, zoals zaden. Mara mara en maripa gaan heel lang mee. ‘Het zijn uiterst geschikt als presentjes’, geeft Sabajo aan. Zij beveelt de lezers vooral om zorgvuldig om te gaan met het natuur. ‘Van alles kun je wel wat maken.’

SAM

Comment on Facebook

Heel mooi hoor juf...😍😍❤❤

Mijn lieve juf😍powerwoman💪

Heel mooi

Heel goed van deze hardwerkende onderneemster. China mag een voorbeeld aan nemen.

Mevr.nowilla.leuk om u op fb.tezien U geeft t niet op zie ik.groetjes

Heel mooi

Tenminste ey wroko gi ing moni💪💪💪💪.. anej wagti wang portie n dede gi bouta..

Mijn lieve engels juffie geweest op het SPI

Wat een talent!

Zelfs de Toeristen houden het voor gezien in Sur.

Ai boi juf, even levenslustig als altijd. Power❤💪

View more comments

13 hours ago

Dagblad Suriname

Ruim vijftig mensen verdronken voor de kust van Mauritanië

Voor de kust van Mauritanië is een schip met migranten aan boord gezonken. Daarbij zijn minstens 57 mensen om het leven gekomen, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) woensdagavond.

Volgens de overlevenden zou het schip op 27 november Gambia hebben verlaten met minstens 150 mensen aan boord en raakte het kort voor het Mauritanië zou bereiken in brandstofnood.
... See MoreSee Less

14 hours ago

Dagblad Suriname

Stichting Frederik Arnold van Russel organiseert gezellige dag voor kinderen en volwassenen met een beperking

De Stichting Frederik Arnold van Russel organiseerde gisteren, dinsdag 3 december, in verband met de Internationale Dag van de Mens met een Beperking een gezellige dag voor ongeveer 300 kinderen en volwassenen met een beperking. De stichting en instellingen, waaronder Stichting Matoekoe, VSO Stizona, Esther Stichting, Wi Oso en het Blindencentrum, herdachten deze dag voor de vijfde keer in de Congreshal. De Stichting Fredrik Arnold van Russel “Mijn Wens Suriname” is op 19 maart 2015 opgericht en bestaat ondertussen al 4 jaar. De stichting richt zich vooral op kinderen, die terminale ziek zijn of een lichamelijke beperking hebben. De voorzitter van deze stichting, Ronald van Russel, gaf te kennen dat er jaarlijks groot feest werd gevierd op de jaardag van wijlen Fredrik Arnold van Russel, waar er alleen maar gezonde mensen konden genieten. Hij besloot toen het anders te doen, door mensen met een beperking blij te maken en te ondersteunen waar nodig. Ook minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken en minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting waren van de partij om de kinderen en hun begeleiders toe te spreken en wat tijd met hen door te brengen. Ronald van Russel somde enkele problemen op waarmee mensen met een beperking te kampen hebben, zoals het niet plaatsen van verkeerslichten voor blinden met geluid, het niet toegankelijk maken van openbare gebouwen voor mensen die in een rolstoel zitten en het niet erkennen van alle opvanghuizen, die mensen met een beperking opvangen. Dit zijn allemaal zaken die volgens de voorzitter van de stichting aantonen dat er niet veel is veranderd aan de positie van de mens met een beperking in Suriname. Zowel de kinderen als de volwassenen brachten van 9:00 tot en met 13:00 uur de dag door met optredens van de pupillen van de verschillende instellingen, versnaperingen, drank en een lunch. Ook werden er cadeaus verloot onder de pupillen.
TM
... See MoreSee Less

Stichting Frederik Arnold van Russel organiseert gezellige dag voor kinderen en volwassenen met een beperking

De Stichting Frederik Arnold van Russel organiseerde gisteren, dinsdag 3 december, in verband met de Internationale Dag van de Mens met een Beperking een gezellige dag voor ongeveer 300 kinderen en volwassenen met een beperking. De stichting en instellingen, waaronder Stichting Matoekoe, VSO Stizona, Esther Stichting, Wi Oso en het Blindencentrum, herdachten deze dag voor de vijfde keer in de Congreshal. De Stichting Fredrik Arnold van Russel “Mijn Wens Suriname” is op 19 maart 2015 opgericht en bestaat ondertussen al 4 jaar. De stichting richt zich vooral op kinderen, die terminale ziek zijn of een lichamelijke beperking hebben.  De voorzitter van deze stichting, Ronald van Russel, gaf te kennen dat er jaarlijks groot feest werd gevierd op de jaardag van wijlen Fredrik Arnold van Russel, waar er alleen maar gezonde mensen konden genieten. Hij besloot toen het anders te doen, door mensen met een beperking blij te maken en te ondersteunen waar nodig. Ook minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken en minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting waren van de partij om de kinderen en hun begeleiders toe te spreken en wat tijd met hen door te brengen. Ronald van Russel somde enkele problemen op waarmee mensen met een beperking te kampen hebben, zoals het niet plaatsen van verkeerslichten voor blinden met geluid, het niet toegankelijk maken van openbare gebouwen voor mensen die in een rolstoel zitten en het niet erkennen van alle opvanghuizen, die mensen met een beperking opvangen. Dit zijn allemaal zaken die volgens de voorzitter van de stichting aantonen dat er niet veel is veranderd aan de positie van de mens met een beperking in Suriname. Zowel de kinderen als de volwassenen brachten van 9:00 tot en met 13:00 uur de dag door met optredens van de pupillen van de verschillende instellingen, versnaperingen, drank en een lunch. Ook werden er cadeaus verloot onder de pupillen. 
TM

Comment on Facebook

Prachtig

Goedgedaan.

Super super

We cann do the job soso lobi

15 hours ago

Dagblad Suriname

Verdacht drugskoppel blijft aangehouden

Advocaat Chandra Algoe wilde weten of het verdachte koppel Rinette S. en Jason S. haar cliënt, Sureshkumar B., wel of niet kent. Hiervoor wilde ze de verdachten horen als getuige, maar dit verzoek werd afgewezen door rechter Maureen Dayala. De rechter gaf aan dat uit het dossier niet valt op te maken dat de verdachten tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd in hun ontkenning of zij Sureshkumar B. kennen. De advocaat wilde weten hoe Sureshkumar in beeld is gekomen als verdachte. Vaststaat dat het tweetal, een koppel dat elkaar sinds een jaar kent, door de mand viel op de JAP luchthaven toen zij drugs naar Nederland wilde vervoeren. Het koppel noemde daarbij de naam van Tolla als de verstrekker van de drugs. Een foto op een rijbewijs werd hen getoond en de verdachten merkten deze persoon op het rijbewijs aan als de verstrekker. Een getuige, die agent van politie is, verklaarde met de mannelijke verdachte naar het appartement te zijn geweest waar de drugs zou zijn verstrekt. De politieman verklaarde dat zijn omschrijving van het appartement klopte met wat hij binnen zag. “Je moet daar zijn geweest, anders kan je niet weten dat het er van binnen zo uitziet”, zei de politieman. Ook de beschrijving van het signalement leek voor de agent te kloppen. “Hij is kaal en fors.” Algoe verwees naar de beschrijving van de verdachte vrouw dat het om een mix Hindoestaanse man gaat, terwijl haar cliënt niet op een mix lijkt, zei ze op de vorige zitting. De vrouw was door de verdachte man afgezet in een groene Vitz. De rechter zei hierover dat dit voertuig was aangetroffen op het terrein van de verdachte. De advocaat wilde weten of deze auto in beslag was genomen, maar hierop kwam geen duidelijkheid.

De verdachten
Advocaat Hemradj Matawlie vroeg ook op deze zitting of één van de twee verdachten naar huis kon gaan om voor de vier kinderen thuis te zorgen. Eén van de kinderen is doofstom en moet naar school gebracht worden. Dit klonk zeer logisch, echter keek de rechter door een andere bril. Het bleek dat de moeder al voor de derde keer met bolletjes was betrapt. Dit ontkende de vrouw fel. De kinderen zijn vaker bij haar moeder dan bij haar, constateerde de rechter. Ook bleek dat de mannelijke verdachte sinds een jaar terug haar partner is en hij is daarbij niet de biologische vader van haar vier kinderen.

Extra voorzichtig
De rechter is extra voorzichtig om de man zonder meer naar huis te sturen om op de kinderen te passen, want het blijkt dat de man een straf van vijf jaren heeft uitgezeten in 2016 voor verkrachting. Bovendien wees de rechter op de strafbare daad, dat daar niet lichtvaardig over gedacht mag worden. De rechter wil elk risico voorkomen, aangezien het oudste kind een meisje van 12 jaar is. Via Jeugdzaken wil rechter Dayala daarom dat er eerst een rapport ten aanzien van de kinderen binnen het gezin wordt opgemaakt. Op 16 december wordt de zaak verder behandeld. Advocaat Algoe merkte daarbij op dat het nog steeds onduidelijk is hoe Tolla in Sureshkumar is veranderd. Die vraag komt dan weer aan de orde wanneer de chef die opdracht gaf om Sureshkumar op te halen op de volgende zitting als getuige wordt gehoord.
RB
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Laat die koppel ook vrij dan , net als d andere boevn , wat zich nu afspeeld in SU.

Jammer vóór deze koppel. Ze hadden in de regering moeten zitten en een advocaat als KANHAI hebben. Zou de rechtbank kreunen schijthomels. Alleen de kleine jongens boeten voor alles

D kleine man wordt gestraft n d.hoge pietn niet. Al steln z heel veel geld toch lopn z.vrij.

15 hours ago

Dagblad Suriname

... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

congrats

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

Laat je niet aanraken door krabita anoe en zijn side kick adha tjoetia adhin

Gefeliciteerd,is toch niet die Poeran,van livono

Bravo paps

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd

verzorgt!!! en niet verzorgd

Gef.

View more comments

16 hours ago

Dagblad Suriname

Photos from Dagblad Suriname's post ... See MoreSee Less

16 hours ago

Dagblad Suriname

... See MoreSee Less

16 hours ago

Dagblad Suriname

Berenstein: “Dit is onbeschoft gedrag”

Dat de bonden die zijn aangesloten bij Ravaksur duidelijk laten merken ontevreden te zijn over de hoge bedragen, die medewerkers moeten betalen aan belastingen over hun jaarlijkse gratificaties, dwingt Robby Berenstein, voorzitter van C-47, tot handelen. “Wachten is geen optie meer”, formuleert Berenstein het ongenoegen. “Via Ravaksur zijn we in onderhandeling met de regering. De regering hebben we op 6 november een schrijven gestuurd als reactie op een aantal voorstellen, die we de regering hadden aangeboden. En we hebben een aantal zaken aangegeven, waarover we het niet mee eens zijn. We hebben gevraagd om met concrete voorstellen te komen. We hebben gevraagd dat men haast moest maken, omdat we tegen het eind van het jaar lopen, terwijl de minister ons had beloofd dat per juni dit jaar de nieuwe maatregelen zouden ingaan”, verzucht Berenstein. “Er zijn tussenmaatregelen, zoals heffingskortingen, gegeven. Behalve de bonden die bij Ravaksur zijn aangesloten, zijn er meerdere bonden die hun ongenoegen hebben geuit.” In juni zouden de belasting verlichtende voorstellen ingaan, maar er is om uitstel gevraagd. We zijn daarna bij de onderhandelingstafel beland met een team van deskundigen. Dit was in september”, vervolgt Berenstein.
“De verschillende bonden hebben ondertussen aangegeven dat zij niet willen dat de regering als een graafmachine aan hun bonussen en gratificaties komt. Het is straks december en de mensen kunnen niet meer wachten. Wij gaan deze druk verplaatsen naar de regering.” Berenstein wijst erop dat de ontevredenheid er niet alleen binnen C-47 is. “Behalve de bonden waar Lloyd Read de voorzitter is, zijn er ook andere bonden die ons hebben benaderd en hiervoor aandacht hebben gevraagd. Het gaat daarbij dan ook om bonden die vallen onder andere vakcentrales dan die van C-47. EBS is niet bij ons aangesloten, maar de medewerkers dringen ook bij hun bestuur aan over wat er met hun gelden staat te gebeuren. EBS valt onder OSAF onder Steve Geerlings. De druk op onze leden wordt groot en de regering mag één van deze dagen een schrijven verwachten. We hebben de regering vanaf 6 november aangeschreven en tot op heden geen reactie ontvangen. Dit is onbeschoft gedrag”, benadrukt Berenstein. De druk die de bonden op ons uitoefenen, zullen we daarom verplaatsen naar de regering”, aldus Berenstein.
RB
... See MoreSee Less

Berenstein: “Dit is onbeschoft gedrag” 

Dat de bonden die zijn aangesloten bij Ravaksur duidelijk laten merken ontevreden te zijn over de hoge bedragen, die medewerkers moeten betalen aan belastingen over hun jaarlijkse gratificaties, dwingt Robby Berenstein, voorzitter van C-47, tot handelen. “Wachten is geen optie meer”, formuleert Berenstein het ongenoegen. “Via Ravaksur zijn we in onderhandeling met de regering. De regering hebben we op 6 november een schrijven gestuurd als reactie op een aantal voorstellen, die we de regering hadden aangeboden. En we hebben een aantal zaken aangegeven, waarover we het niet mee eens zijn. We hebben gevraagd om met concrete voorstellen te komen. We hebben gevraagd dat men haast moest maken, omdat we tegen het eind van het jaar lopen, terwijl de minister ons had beloofd dat per juni dit jaar de nieuwe maatregelen zouden ingaan”, verzucht Berenstein. “Er zijn tussenmaatregelen, zoals heffingskortingen, gegeven. Behalve de bonden die bij Ravaksur zijn aangesloten, zijn er meerdere bonden die hun ongenoegen hebben geuit.” In juni zouden de belasting verlichtende voorstellen ingaan, maar er is om uitstel gevraagd. We zijn daarna bij de onderhandelingstafel beland met een team van deskundigen. Dit was in september”, vervolgt Berenstein. 
“De verschillende bonden hebben ondertussen aangegeven dat zij niet willen dat de regering als een graafmachine aan hun bonussen en gratificaties komt. Het is straks december en de mensen kunnen niet meer wachten. Wij gaan deze druk verplaatsen naar de regering.” Berenstein wijst erop dat de ontevredenheid er niet alleen binnen C-47 is. “Behalve de bonden waar Lloyd Read de voorzitter is, zijn er ook andere bonden die ons hebben benaderd en hiervoor aandacht hebben gevraagd. Het gaat daarbij dan ook om bonden die vallen onder andere vakcentrales dan die van C-47. EBS is niet bij ons aangesloten, maar de medewerkers dringen ook bij hun bestuur aan over wat er met hun gelden staat te gebeuren. EBS valt onder OSAF onder Steve Geerlings. De druk op onze leden wordt groot en de regering mag één van deze dagen een schrijven verwachten. We hebben de regering vanaf 6 november aangeschreven en tot op heden geen reactie ontvangen. Dit is onbeschoft gedrag”, benadrukt Berenstein. De druk die de bonden op ons uitoefenen, zullen we daarom verplaatsen naar de regering”, aldus Berenstein. 
RB

Comment on Facebook

Soso bigie bek daadkracht zoek. benzineprijs stijg . volk in de steek gelaten. Dus wat zeur je. De echte vakbondleiders zijn er niet meer. Soso bluf

Mag verwachten..ottt...doe het nu..u praat gewoon te vlug en uiteraard teveel..ottt...onvoltooid tegenwoordige toekomwende tyd...zoiets..

C 47 onder leiding van Berenstein is een papieren tijger(zonder tanden)!!!

17 hours ago

Dagblad Suriname

Groenteprijzen blijven schommelen

Standhouders van de Centrale Markt geven aan dat prijzen van groentesoorten net een wipplank stijgen en dalen. “Maar dat zal niet lang zo blijven”, geeft een standhouder aan tijdens een gesprek. Afgelopen week kon men bladgroenten voor een zacht prijsje verkrijgen, maar groentesoorten als sopropo, boulanger en antroewa zijn duurder geworden. Een hoop sopropo kan men krijgen tussen de SRD 10 en SRD 20. De consumenten laten zich niet afschrikken. “Er zijn veel opties bij het kopen van groenten, ik koop het wel als ik het kan missen. Maar degenen die het duur vinden, kunnen kiezen voor een ander soort groente”, zegt een consument. De standhouders gaven aan de groentesoorten veel duurder zijn als het bij de groothandel gekocht wordt, vandaar dat zij ook genoodzaakt zijn hun prijzen te compenseren. “Wij willen ook geen verlies lijden. Aan het eind moeten wij ook eten op tafel zetten”, aldus een standhouder. “Het is zo Kinderdag, misschien zullen de prijzen weer verlaagd worden. Het gaat om het kind en daarmee denk ik dat zij zeker rekening zullen houden”, aldus een consument.

TM
... See MoreSee Less

Groenteprijzen blijven schommelen

Standhouders van de Centrale Markt geven aan dat prijzen van groentesoorten net een wipplank stijgen en dalen. “Maar dat zal niet lang zo blijven”, geeft een standhouder aan tijdens een gesprek. Afgelopen week kon men bladgroenten voor een zacht prijsje verkrijgen, maar  groentesoorten als sopropo, boulanger en antroewa zijn duurder geworden. Een hoop sopropo kan men  krijgen tussen de SRD 10 en SRD 20. De consumenten laten zich niet afschrikken. “Er zijn veel opties bij het kopen van groenten, ik koop het wel als ik het kan missen. Maar degenen die het duur vinden, kunnen kiezen voor een ander  soort groente”, zegt een consument. De standhouders gaven aan de groentesoorten veel duurder zijn als het bij de groothandel gekocht wordt, vandaar dat zij ook genoodzaakt zijn hun prijzen te compenseren. “Wij willen ook geen verlies lijden. Aan het eind moeten wij ook eten op tafel zetten”, aldus een standhouder. “Het is zo Kinderdag, misschien zullen de prijzen weer verlaagd worden. Het gaat om het kind en daarmee denk ik dat zij zeker rekening zullen houden”, aldus een consument. 

TM

Comment on Facebook

Komt door weersomstandigheden.

Lekkere groenten

Nice su 👍🇸🇷😁❤🙏

Rishaan Ksn

De groente kient geen koors

Rishaan Ksn..

18 hours ago

Dagblad Suriname

VHP maakt aspirant-kandidaten Saramacca bekend

De VHP is in het weekend gestart met de ressortmeetings in het district Saramacca. De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Chan Santokhi, heeft ook de aspirant-kandidaten voor dit district gepresenteerd. Deze zijn Jason Bakker, Trishala Soebhag, Wiresh Doerbalie, Sherin Bansi-Durga, Clifton Koorndijk, Roependra Mahabier, Sumeet Ganesh, Mahinderkoemar Jogi, Nathalie Amatmohamed, Prevish Hira en Riviano Maddamin. Deze personen moeten zich profileren in de komende periode. Uit deze namen worden er uiteindelijk drie gekozen voor kiesdistrict Saramacca. Ex-hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk van de NDP is toegetreden tot de VHP. Hij is ook aspirant-kandidaat. Santokhi gaf aan dat met de presentatie van de kandidaten eenheid is gedemonstreerd.

SAM
... See MoreSee Less

VHP maakt aspirant-kandidaten Saramacca bekend

De VHP is in het weekend gestart met de ressortmeetings in het district Saramacca. De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Chan Santokhi, heeft ook de aspirant-kandidaten voor dit district gepresenteerd. Deze zijn Jason Bakker, Trishala Soebhag, Wiresh Doerbalie, Sherin Bansi-Durga, Clifton Koorndijk, Roependra Mahabier, Sumeet Ganesh, Mahinderkoemar Jogi, Nathalie Amatmohamed, Prevish Hira en Riviano Maddamin. Deze personen moeten zich profileren in de komende periode. Uit deze namen worden er uiteindelijk drie gekozen voor kiesdistrict Saramacca. Ex-hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk van de NDP is toegetreden tot de VHP. Hij is ook aspirant-kandidaat. Santokhi gaf aan dat met de presentatie van de kandidaten eenheid is gedemonstreerd. 

SAM

Comment on Facebook

Hy mk bekent wie en wie gt helpe om hun ryk te makke

Weer jogi

Power

Tot zover spreekt geen van de kandidaten aan 😏. 6 maanden voor de verkiezingen moeten ze zich profileren??? 🤔🤔. Iemand met aspiraties voor verkiesbare publiek functie moet zich al gelijk na de laatst gehouden verkiezingen werk van maken very..verrry vocal en zichtbaar in zijn/haar kiesregio en in het algemeen bv op sociale platformen, zodat tegen de aankomende verkiezingen aan al een duidelijk keuze kan maken op basis van de verdiensten van zo'n aspirant. VHP en NDP hebben beide dezelfde probleem in enkele kiesdistricten...kandidaten die niet verkoopbaar zijn aan het stemvolk. VHP heeft geen kandidaten die aanspreken, NDP heeft kandidaten maar die men niet lust. De NPS en ABOP hebben daarentegen wél enkele kandidaten die aanspreken in kiesregios waar zowel de VHP als NDP zwak zijn. Wordt een mooi zooitje op weg naar 25 mei 2020 😏.

19 hours ago

Dagblad Suriname

“Is een verklaring geven inmenging?”

Voor de politieke partij PRO is de rechterlijke uitspraak geen verrassing, maar het logische gevolg van het hebben van een rechterlijke macht binnen een democratie. “Het gaat om de scheiding van de machten, in dit geval de rechterlijke macht, die een belangrijke pijler is van de democratie”, zegt Curtis Hofwijks namens PRO. “De machten zijn er om de samenleving ten dienste te zijn. We begrijpen daarom absoluut dat er een uitspraak is gekomen, omdat we bij wet allemaal gelijk zijn. De wet geldt voor iedereen, niemand staat boven de wet. Dus de wetten gelden ook voor de heer Bouterse”, verklaart Hofwijks. “Hij is wel vanaf 2010 president van het land, maar niet de president van het land is veroordeeld, maar de burger Desi Bouterse”, licht de PRO toe.
Massa op zanderij
“Dat een menigte naar de luchthaven trok om de president te ondersteunen, verbaast ons niet. Het zijn aanhangers van de persoon Bouterse.” Hofwijks is wel kritisch als het gaat om de veroordeling. “Iedereen die zichzelf respecteert, zou zijn leider ter verantwoording moeten roepen”, merkt de man op, die voorheen vaak in zijn eentje protesteerde op het Onafhankelijkheidsplein. “Het buitenland heeft niets hiermee te maken, want het is Surinaamse rechtsspraak en als we daaraan beginnen, dan hebben we geen vertrouwen in onze eigen mensen.” Hofwijks ziet de reactie van de Verenigde Staten en de Europese landen niet als inmenging. “Wij als land geven toch ook reacties op ontwikkelingen in andere landen?”, vraagt hij retorisch. “Is een verklaring geven inmenging?”, wil hij weten. “We geven toch ook verklaringen over onder meer Venezuela en Bolivia? Het zou anders zijn wanneer het buitenland mensen bewapent, dan is er wel sprake van inmenging”, aldus de politicus.
RB
... See MoreSee Less

“Is een verklaring geven inmenging?”

Voor de politieke partij PRO is de rechterlijke uitspraak geen verrassing, maar het logische gevolg van het hebben van een rechterlijke macht binnen een democratie. “Het gaat om de scheiding van de machten, in dit geval de rechterlijke macht, die een belangrijke pijler is van de democratie”, zegt Curtis Hofwijks namens PRO. “De machten zijn er om de samenleving ten dienste te zijn. We begrijpen daarom absoluut dat er een uitspraak is gekomen, omdat we bij wet allemaal gelijk zijn. De wet geldt voor iedereen, niemand staat boven de wet. Dus de wetten gelden ook voor de heer Bouterse”, verklaart Hofwijks. “Hij is wel vanaf 2010 president van het land, maar niet de president van het land is veroordeeld, maar de burger Desi Bouterse”, licht de PRO toe.
Massa op zanderij
“Dat een menigte naar de luchthaven trok om de president te ondersteunen, verbaast ons niet. Het zijn aanhangers van de persoon Bouterse.” Hofwijks is wel kritisch als het gaat om de veroordeling. “Iedereen die zichzelf respecteert, zou zijn leider ter verantwoording moeten roepen”, merkt de man op, die voorheen vaak in zijn eentje protesteerde op het Onafhankelijkheidsplein. “Het buitenland heeft niets hiermee te maken, want het is Surinaamse rechtsspraak en als we daaraan beginnen, dan hebben we geen vertrouwen in onze eigen mensen.” Hofwijks ziet de reactie van de Verenigde Staten en de Europese landen niet als inmenging. “Wij als land geven toch ook reacties op ontwikkelingen in andere landen?”, vraagt hij retorisch. “Is een verklaring geven inmenging?”, wil hij weten. “We geven toch ook verklaringen over onder meer Venezuela en Bolivia? Het zou anders zijn wanneer het buitenland mensen bewapent, dan is er wel sprake van inmenging”, aldus de politicus. 
RB

20 hours ago

Dagblad Suriname

Berenstein ziet 8-decemberstrafproces niet als politiek proces

“We zijn tevreden met de uitspraak”

De voorzitter van vakcentrale C-47, Robby Berenstein, zegt over de veroordeling van de persoon Desi Bouterse, die ook president is van het land, dat hij niet alleen spreekt als vakbondsleider maar ook als nabestaande. “We zijn nabestaande, omdat Fred Derby slachtoffer was.” Hoewel Derby als enige overlevende het verhaal kon navertellen, noemt Berenstein de gewezen voorzitter Derby van C-47 ook een slachtoffer. Berenstein noemt daarna Eddy Hoost, die onder meer medeoprichter was van C-47 en Lesley Rahman, die als journalist werd opgepakt. “Rahman was ook vakbondsleider binnen C-47 en hij schreef stukken voor de organisatie. We praten als vakbond, maar niet in het minst als nabestaande”, vertelt Berenstein op rustige toon. “Vanaf het begin hebben we gezegd dat het recht zijn beloop moet hebben. We zijn tevreden met de uitspraak.” Berenstein ziet het proces niet als een politiek proces. “Ondanks dat wordt beweerd dat het om een politiek proces gaat, is de rechtsspraak volledig gegaan zoals de wet het voorschrijft.” De voorzitter van C-47 verwijst naar de persconferentie van wijlen Fred Derby, die daarin zaken uit de doeken heeft gedaan. “Kijk zelf maar online”, vult hij aan.

Trots op Derby
“We zijn verschrikkelijk trots dat we zo een man als leider hebben gehad”, stelt Berenstein. Derby zei visionaire zaken die precies zijn uitgekomen. De vakbondsman noemt het voorbeeld dat Derby aangaf dat alleen de verdachte behoefte heeft aan een politiek proces. Berenstein zegt dat elementen als de Amnestiewet via de politieke partij van Bouterse, de NDP, in het proces zijn terechtgekomen. “De rechter heeft de Amnestiewet niet zomaar verworpen, dat is gedaan op basis van bepalingen in de wet. Want ingrijpen in zaken die al in behandeling zijn bij de rechter is verboden bij de wet. Er zijn bijna geen argumenten meer, het enige wat je hoort is dat het een politiek proces is. “Wij hebben tijdens de behandeling geen enkel oordeel gegeven om te voorkomen dat men kon zeggen dat de politiek zich ermee bemoeit.” Berenstein vindt het onethisch dat veroordeelden hoge functies hebben in het land. “De mensen moeten zelf aanvoelen dat het niet kan.” Hij wijst ook op de grondwet die dit aangeeft, maar dat het niet specifiek staat vermeld. In dit verband wijst Berenstein naar het verschil, waarbij onlangs Maisha Neus, de vrouwelijke leider van de politieke partij Strei!, is gedisciplineerd door middel van maatregelen tegen haar optreden in het openbaar. “En dat was voor een veel minder vergrijp”, benadrukt de vakbondsman. “Het is natuurlijk niet goed te praten wat zij gedaan heeft, maar ze heeft wijze lessen geleerd, doordat er consequenties zijn verbonden aan haar handelen. Het is disrespect naar het volk toe wanneer dat niet gebeurt”, stelt Berenstein vast. Voor de topman van C-47 is het duidelijk dat er door dit vonnis nog sprake is van een rechtsstaat in Suriname.

RB
... See MoreSee Less

Berenstein ziet 8-decemberstrafproces niet als politiek proces

“We zijn tevreden met de uitspraak”

De voorzitter van vakcentrale C-47, Robby Berenstein, zegt over de veroordeling van de persoon Desi Bouterse, die ook president is van het land, dat hij niet alleen spreekt als vakbondsleider maar ook als nabestaande. “We zijn nabestaande, omdat Fred Derby slachtoffer was.” Hoewel Derby als enige overlevende het verhaal kon navertellen, noemt Berenstein de gewezen voorzitter Derby van C-47 ook een slachtoffer. Berenstein noemt daarna Eddy Hoost, die onder meer medeoprichter was van C-47 en Lesley Rahman, die als journalist werd opgepakt. “Rahman was ook vakbondsleider binnen C-47 en hij schreef stukken voor de organisatie. We praten als vakbond, maar niet in het minst als nabestaande”, vertelt Berenstein op rustige toon. “Vanaf het begin hebben we gezegd dat het recht zijn beloop moet hebben. We zijn tevreden met de uitspraak.” Berenstein ziet het proces niet als een politiek proces. “Ondanks dat wordt beweerd dat het om een politiek proces gaat, is de rechtsspraak volledig gegaan zoals de wet het voorschrijft.” De voorzitter van C-47 verwijst naar de persconferentie van wijlen Fred Derby, die daarin zaken uit de doeken heeft gedaan. “Kijk zelf maar online”, vult hij aan. 

Trots op Derby
“We zijn verschrikkelijk trots dat we zo een man als leider hebben gehad”, stelt Berenstein. Derby zei visionaire zaken die precies zijn uitgekomen. De vakbondsman noemt het voorbeeld dat Derby aangaf dat alleen de verdachte behoefte heeft aan een politiek proces. Berenstein zegt dat elementen als de Amnestiewet via de politieke partij van Bouterse, de NDP, in het proces zijn terechtgekomen. “De rechter heeft de Amnestiewet niet zomaar verworpen, dat is gedaan op basis van bepalingen in de wet. Want ingrijpen in zaken die al in behandeling zijn bij de rechter is verboden bij de wet. Er zijn bijna geen argumenten meer, het enige wat je hoort is dat het een politiek proces is. “Wij hebben tijdens de behandeling geen enkel oordeel gegeven om te voorkomen dat men kon zeggen dat de politiek zich ermee bemoeit.” Berenstein vindt het onethisch dat veroordeelden hoge functies hebben in het land. “De mensen moeten zelf aanvoelen dat het niet kan.” Hij wijst ook op de grondwet die dit aangeeft, maar dat het niet specifiek staat vermeld. In dit verband wijst Berenstein naar het verschil, waarbij onlangs Maisha Neus, de vrouwelijke leider van de politieke partij Strei!, is gedisciplineerd door middel van maatregelen tegen haar optreden in het openbaar. “En dat was voor een veel minder vergrijp”, benadrukt de vakbondsman. “Het is natuurlijk niet goed te praten wat zij gedaan heeft, maar ze heeft wijze lessen geleerd, doordat er consequenties zijn verbonden aan haar handelen. Het is disrespect naar het volk toe wanneer dat niet gebeurt”, stelt Berenstein vast. Voor de topman van C-47 is het duidelijk dat er door dit vonnis nog sprake is van een rechtsstaat in Suriname. 

RB

Comment on Facebook

Wie was de veroorzaker van de staatsgreep van 1980?

Berenstein waar was jy al die andere jaren meneer nu wil j plotseling in de spotlight komen staan

Natuurlijk vindt de veroordeelde persoon DD Bouterse dat 8-decemberstrafproces wel een politiek proces tegen hem is. De staatsgreep van 25 februari 1980 onder zijn leiding was geen politiek proces maar revolutie? Hij liet zijn politieke tegenstanders in 1982 in Ford Zeelandia en enkele jaren later in het marrondorp Mooiwana beestachtig afslachten. Was dat geen misdaad? Met het blazoen van een crimineel werd hij door alle politieke partijen in augustus toch als staatshoofd gekozen. En als veroordeelde wil deze man zich weer als presidentskandidaat in mei 2020 opdringen? Boi!

Als j geen gelijk krijg in d rechtzaal ga j drogredenen zoekn. Hirdja kanhai karma zal met j afrekenen. ⁰🏺

Blaffende honden bijten niet

Ik ook niet

Hahahaha hahaha.

Deze moordenaar en crimineel dénkt dat Suriname van hemzelf is Hitler dacht dat ook dat Europa van hem is. Hitler vertelde aan zijn aanhangers ga tot de dood en u zult nooit op moeten opgeven tot in de vernietiging tot de laatste adem uiteindelijk heeft Hitler miljoenen mensen de dood in gejaagt jaagt. Bouterse is ten doode opgeschreven financieel al stervende en hij wilt velen met zich mee nemen naar de hel. De wereld heeft in deze gelijkt stop deze gestoorde dictator Stop de criminele dictator Stop deze duivel.

Natuurlijk zal Berenstein het niet zien als een politiek proces Als hij er zelf een hand in heeft waarom de pres veroordeelt is.

Trio los bankrutos

View more comments

20 hours ago

Dagblad Suriname

Boze man vernielt auto en bedreigt vrouw

De politie van Commewijne heeft de verdachte D.B. ter zake bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en vernieling in verzekering gesteld. Waarnemend regiocommandant George Randjitsing bevestigt de aanhouding. De verdachte heeft een week terug de vrouw van de aangever met de dood bedreigd en afgelopen weekend heeft de verdachte de auto van de aangever vernield. Uit het onderzoek blijkt dat de aangever volgens afspraak een werk voor de verdachte zou regelen. Omdat het enige tijd duurde, kreeg de verdachte de indruk dat de aangever hem voor de gek hield. De verdachte werd boos en bedreigde de vrouw van de aangever met de dood. Afgelopen week zag de verdachte de aangever op Meerzorg en vroeg hem om rekenschap. De aangever stapte in zijn wagen om weg te rijden, maar de verdachte sloeg uit boosheid een zijspiegel van de auto stuk. De politie werd erbij gehaald en die heeft de verdachte overgebracht naar het bureau. D.B. is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Hij is vaker door de politie ingesloten. In het belang van het onderzoek blijft D.B. in arrest.

Saskia Bandhan
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Verouw houw van mane geld oplichter

21 hours ago

Dagblad Suriname

Man probeerde ex-vriendin te verkrachten

De politie van Commewijne heeft de verdachte N.G. in verzekering gesteld ter zake poging tot verkrachting, mishandeling en bedreiging. De man is thuis bij zijn ex-vriendin geweest en heeft daar amok gemaakt. Hij verkeerde onder invloed van alcohol en wilde seks met zijn ex-partner bedrijven in bijzijn van de kinderen. De vrouw verzette zich, waardoor hij niet over kon gaan tot de daad. Hij heeft daarbij de vrouw mishandeld en bedreigingen geuit. De verdachte vertrok daarna, maar keerde later in de nacht terug. De aangeefster schakelde toen de politie in. Dit keer was de verdachte in uniform gekleed. Hij is een bankbewaker. De politie heeft na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie de bankbewaker ter zake in verzekering gesteld.

Saskia Bandhan
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Nog een sopie mang zonder verstand die nu ook zijn baan kwijt is. Nog een lange wrede kater. Alcohol is zo een groot probleem in Suriname

Waarom heeft hij z n enis niet in een rode mieren nest gezet als hij zich krasi voelde. Als hij last v jeuk had zouden ze hem helpen.

Hij is een bankbewaker en was bezig zijn Bank te bewaken.Nu wordt hijzelf bewaakt en voor wat?Baan kwijt,vriendin was hij al kwijt en nu helemaal de weg kwijt.

Ai bajaaa Soso boro ede mang Niet opsluiten wiepi eng nanga Wang tamalin wiepi meki a kisi eng srefi Efoe a beng lasi eng srefii

Adjenggg

Kontol gelijk afsnijden.poepzak

21 hours ago

Dagblad Suriname

Man overvallen aan de Krakalaan

De politie van Uitvlugt kreeg maandag een melding van een straatberoving aan de Krakalaan. Uit het onderzoek blijkt dat de aangever plotseling werd aangevallen door een gewapende crimineel. Hij had een mes in zijn hand en een busje peperspray in zijn tas. Onder bedreiging van het mes werd de aangever S.D. beroofd van zijn twee mobiele telefoons, een onbekend geldbedrag en persoonlijke documenten. Na zijn snode daad verliet de rover de plaats te voet. Hij is in de richting van de Via Bellalaan gevlucht. De politie is bezig de dader op te sporen en aan te houden.

Saskia Bandhan
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

In je huis ben je niet veilig en daarbuiten ook niet.Maar we gaan wel een Luchthaven moderniseren.Voor wie?Zeker voor de Rovers die op vakantie gaan.

Meer berichten laten zien

Dagblad Suriname

Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal

R.P The Hot One – 89. 7FM
ACME/RP Radio- 91.3 FM.
Nickerie.103.5 FM

RBN TV 5.1

Een volle uitzending voor u als burger om uw mening over maatschappelijke gebeurtenissen te geven via tel #532037

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com