DA91

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

13 hours ago

DA 91

OPINIE DESI BOUTERSE

D. Bouterse moet subiet, zonder rollator, de cel in

Suriname wil een president met een onbevlekt blazoen en af van het predicaat ‘bananenrepubliek’, betoogt strafrechtadvocaat Gerard Spong.

Het vonnis van de Krijgsraad van 29 november in de Decembermoorden-zaak, waarin D. Bouterse als hoofdverdachte figureert, is zowel in Suriname als in Nederland ingeslagen als een bom. De veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf bevestigt de rechtsorde in Suriname. Drie uitzonderlijk integere, professionele en moedige (vrouwelijke) rechters hebben in een 140 pagina’s tellend vonnis gedetailleerd gemotiveerd op welke gronden Bouterse als medepleger van moord in december 1982 op vijftien tegenstanders van zijn regime moet worden aangemerkt. De kwalificatie van medeplegen houdt in dat hij een wezenlijke bijdrage aan de gruwelijke executies heeft geleverd. Met ferme pennestreken veegt de krijgsraad zijn aangevoerd alibi van tafel. Hetzelfde is het geval met de bewering dat sprake zou zijn geweest van een voorbereidende actie van de CIA om een coup te plegen. Opmerkelijk is dat Bouterse met deze uit de lucht gegrepen bewering in wezen het delictsbestanddeel ‘voorbedachte raad’ erkende. Dat was niet zo’n slimme zet.

Grote moed

Met dit vonnis is tot uitdrukking gebracht dat Suriname een rechtsstaat van formaat is. Waarom van formaat? Het geeft namelijk blijk van grote moed om onder intimiderende omstandigheden recht te spreken en de president van het land, die hen heeft benoemd en in wiens bebloede handen zij een eed hebben afgelegd, wegens moord te veroordelen. Voordat het tot een veroordeling kwam moest de Krijgsraad oordelen of de Amnestiewet van 5 april 2012 een beletsel voor verdere vervolging opleverde. Het antwoord op deze rechtsvraag luidde ontkennend. In de Surinaamse Grondwet is immers bepaald dat elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging in ­zaken bij de rechter aanhangig, verboden is.

Ook het argument dat een Constitutioneel Hof over deze vraag moest oordelen, werd verworpen. Dit hof is tot vandaag onbemand en niet functionerend, kortom een ‘spookhof’. De juridische strijd over dit niet bestaande Constitutionele Hof heeft de procesgang jaren vertraagd. Want kort na de aanvaarding van de Amnestiewet schorste de Krijgsraad in mei 2012 de vervolging in afwachting van het oordeel van dat (niet bestaande) Constitutionele Hof. Aan deze kafkaëske impasse kwam pas een eind toen het Hof van Justitie ruim anderhalf jaar later besliste dat de Krijgsraad niet mocht overgaan tot schorsing van de vervolging om een rechtsvraag van constitutionele aard beantwoord te krijgen, nu daarin door de wetgever niet is voorzien.

Behoorlijk bestuur

De processuele hindernissen die de verdediging van Bouterse opwierp waren hiermee evenwel nog niet uitgeput. Eind oktober van dit jaar beklaagde Bouterse zich bij het Hof van Justitie erover dat het allemaal te lang duurde en dat het ‘stilzitten’ van de Krijgsraad in strijd is met beginselen van behoorlijk bestuur. Weer kreeg hij onlangs van dit Hof nul op het rekest. Het Hof overwoog dat het aan de Krijgsraad moet worden overgelaten om eventueel consequenties te verbinden aan het tijdsverloop. Dat heeft de Krijgsraad terecht wegens de aard en de ernst van de feiten niet gedaan. Het is overigens opmerkelijk dat een man die na een minischijnprocesje vijftien mensen executeerde, nu een beroep doet op beginselen van behoorlijk bestuur. Dat schijnproces van toen bestond hieruit dat Bouterse tegen zijn slachtoffers zei: ‘U wordt schuldig bevonden aan antirevolutionaire activiteit en u zult worden geëxecuteerd. Heeft u hierop wat te zeggen?’ Vervolgens werden ze door een vuurpeloton neergeknald.

Tegen het veroordelend vonnis zal naar het zich laat aanzien hoger beroep worden ingesteld. Vervolgens zal het Hof van Justitie de zaak behandelen. Mede gelet op de leeftijd van Bouterse én de nabestaanden van zijn slachtoffers mag worden verwacht dat het Hof met grote voortvarendheid de zaak zal behandelen. Gelet op het overvloedige bewijsmateriaal bestaande in talloze getuigenverklaringen, autopsierapporten en nog waarneembare kogelinslagen (93) op de executieplaats, is ook een veroordeling in hoger beroep zeer waarschijnlijk. Liefst zien we hem daarna zonder rollator in de cel.

Gratie

In kringen van zijn politieke partij wordt echter openlijk verkondigd dat het nimmer tot een tenuitvoerlegging van zo’n onherroepelijk vonnis zal komen. De president zou zichzelf gratie kunnen verlenen. Zo’n zelfgratiëring moet echter in strijd met de bedoeling van de Grondwet worden geacht. In de Verenigde Staten van Amerika is deze zelfde vraag uitgebreid aan de orde gekomen ten tijde van de misdaden van Nixon. De toenmalige ‘Attorney-General’ Mary Lawton schreef echter in een memo resoluut ‘Under the fundamental rule that no one may be a judge in his own case, the President cannot pardon himself’. Ook in bijvoorbeeld Argentinië, waar een voormalige militaire dictatuur naar dit middel greep, is zelf-gratiëring door een opvolgende regering ongedaan gemaakt. ‘Zelf-gratiëring’ is dus geen rustig bezit.

Nu valt wel te verwachten dat een president, die weinig op heeft met begrippen als rechtsstaat en integriteit, zich niet veel gelegen laat liggen aan dit soort fundamenten van de ‘rule of law’. Of de politieke elite zich echter zal neerleggen bij een voortdurende opportunistische aanslag op deze fundamenten en bijgevolg liever het weinig vleiende predicaat van ‘bananenrepubliek’ verkiest, is zeer de vraag. Want hoe we het ook wenden of keren, ook in Suriname wonen mensen die schoon genoeg hebben van straffeloos geweld en aanverwante corruptie. Ze willen gewoon Law and order en een president met een onbevlekt blazoen.

Gerard Spong is strafrechtadvocaat.
... See MoreSee Less

OPINIE DESI BOUTERSE

D. Bouterse moet subiet, zonder rollator, de cel in

Suriname wil een president met een onbevlekt blazoen en af van het predicaat ‘bananenrepubliek’, betoogt strafrechtadvocaat Gerard Spong.

Het vonnis van de Krijgsraad van 29 november in de Decembermoorden-zaak, waarin D. Bouterse als hoofdverdachte figureert, is zowel in Suriname als in Nederland ingeslagen als een bom. De veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf bevestigt de rechtsorde in Suriname. Drie uitzonderlijk integere, professionele en moedige (vrouwelijke) rechters hebben in een 140 pagina’s tellend vonnis gedetailleerd gemotiveerd op welke gronden Bouterse als medepleger van moord in december 1982 op vijftien tegenstanders van zijn regime moet worden aangemerkt. De kwalificatie van medeplegen houdt in dat hij een wezenlijke bijdrage aan de gruwelijke executies heeft geleverd. Met ferme pennestreken veegt de krijgsraad zijn aangevoerd alibi van tafel. Hetzelfde is het geval met de bewering dat sprake zou zijn geweest van een voorbereidende actie van de CIA om een coup te plegen. Opmerkelijk is dat Bouterse met deze uit de lucht gegrepen bewering in wezen het delictsbestanddeel ‘voorbedachte raad’ erkende. Dat was niet zo’n slimme zet.

Grote moed

Met dit vonnis is tot uitdrukking gebracht dat Suriname een rechtsstaat van formaat is. Waarom van formaat? Het geeft namelijk blijk van grote moed om onder intimiderende omstandigheden recht te spreken en de president van het land, die hen heeft benoemd en in wiens bebloede handen zij een eed hebben afgelegd, wegens moord te veroordelen. Voordat het tot een veroordeling kwam moest de Krijgsraad oordelen of de Amnestiewet van 5 april 2012 een beletsel voor verdere vervolging opleverde. Het antwoord op deze rechtsvraag luidde ontkennend. In de Surinaamse Grondwet is immers bepaald dat elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging in ­zaken bij de rechter aanhangig, verboden is.

Ook het argument dat een Constitutioneel Hof over deze vraag moest oordelen, werd verworpen. Dit hof is tot vandaag onbemand en niet functionerend, kortom een ‘spookhof’. De juridische strijd over dit niet bestaande Constitutionele Hof heeft de procesgang jaren vertraagd. Want kort na de aanvaarding van de Amnestiewet schorste de Krijgsraad in mei 2012 de vervolging in afwachting van het oordeel van dat (niet bestaande) Constitutionele Hof. Aan deze kafkaëske impasse kwam pas een eind toen het Hof van Justitie ruim anderhalf jaar later besliste dat de Krijgsraad niet mocht overgaan tot schorsing van de vervolging om een rechtsvraag van constitutionele aard beantwoord te krijgen, nu daarin door de wetgever niet is voorzien.

Behoorlijk bestuur

De processuele hindernissen die de verdediging van Bouterse opwierp waren hiermee evenwel nog niet uitgeput. Eind oktober van dit jaar beklaagde Bouterse zich bij het Hof van Justitie erover dat het allemaal te lang duurde en dat het ‘stilzitten’ van de Krijgsraad in strijd is met beginselen van behoorlijk bestuur. Weer kreeg hij onlangs van dit Hof nul op het rekest. Het Hof overwoog dat het aan de Krijgsraad moet worden overgelaten om eventueel consequenties te verbinden aan het tijdsverloop. Dat heeft de Krijgsraad terecht wegens de aard en de ernst van de feiten niet gedaan. Het is overigens opmerkelijk dat een man die na een minischijnprocesje vijftien mensen executeerde, nu een beroep doet op beginselen van behoorlijk bestuur. Dat schijnproces van toen bestond hieruit dat Bouterse tegen zijn slachtoffers zei: ‘U wordt schuldig bevonden aan antirevolutionaire activiteit en u zult worden geëxecuteerd. Heeft u hierop wat te zeggen?’ Vervolgens werden ze door een vuurpeloton neergeknald.

Tegen het veroordelend vonnis zal naar het zich laat aanzien hoger beroep worden ingesteld. Vervolgens zal het Hof van Justitie de zaak behandelen. Mede gelet op de leeftijd van Bouterse én de nabestaanden van zijn slachtoffers mag worden verwacht dat het Hof met grote voortvarendheid de zaak zal behandelen. Gelet op het overvloedige bewijsmateriaal bestaande in talloze getuigenverklaringen, autopsierapporten en nog waarneembare kogelinslagen (93) op de executieplaats, is ook een veroordeling in hoger beroep zeer waarschijnlijk. Liefst zien we hem daarna zonder rollator in de cel.

Gratie

In kringen van zijn politieke partij wordt echter openlijk verkondigd dat het nimmer tot een tenuitvoerlegging van zo’n onherroepelijk vonnis zal komen. De president zou zichzelf gratie kunnen verlenen. Zo’n zelfgratiëring moet echter in strijd met de bedoeling van de Grondwet worden geacht. In de Verenigde Staten van Amerika is deze zelfde vraag uitgebreid aan de orde gekomen ten tijde van de misdaden van Nixon. De toenmalige ‘Attorney-General’ Mary Lawton schreef echter in een memo resoluut ‘Under the fundamental rule that no one may be a judge in his own case, the President cannot pardon himself’. Ook in bijvoorbeeld Argentinië, waar een voormalige militaire dictatuur naar dit middel greep, is zelf-gratiëring door een opvolgende regering ongedaan gemaakt. ‘Zelf-gratiëring’ is dus geen rustig bezit.

Nu valt wel te verwachten dat een president, die weinig op heeft met begrippen als rechtsstaat en integriteit, zich niet veel gelegen laat liggen aan dit soort fundamenten van de ‘rule of law’. Of de politieke elite zich echter zal neerleggen bij een voortdurende opportunistische aanslag op deze fundamenten en bijgevolg liever het weinig vleiende predicaat van ‘bananenrepubliek’ verkiest, is zeer de vraag. Want hoe we het ook wenden of keren, ook in Suriname wonen mensen die schoon genoeg hebben van straffeloos geweld en aanverwante corruptie. Ze willen gewoon Law and order en een president met een onbevlekt blazoen.

Gerard Spong is strafrechtadvocaat.

Comment on Facebook

Da91 pas als jullie tenminste 1 dna zetel winnen, mogen jullie wat zinnigs zeggen.

2 days ago

DA 91

Photos from DA 91's post ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Bij voldoende belangstelling zal ik kijken of ze ook in NL geleverd kunnen worden. De maten zij S, M en L. Beken kleur en steun DA(1. Je kunt ook steunen vanuit NL door geld over te maken op de rekening van S. OEMRAWSINGH rek NL39ABNA0507015754 ovv DA91 DONEER!! Er is 100.000 SRD nodig als borg om aan de verkiezingen deel te nemen. En dan moet er nog campagne gevoerd worden!! Laat de mensen in SR niet in de steek!!

4 days ago

DA 91

... See MoreSee Less

5 days ago

DA 91

youtu.be/0Nz-N-5P-coMet ons moreel kompas in de hand en gesteund door de Nieuwe Politieke Agenda volgen en bouwen wij samen aan de route Op Weg naar de Nieuwe Republiek. ... See MoreSee Less

Video image

Comment on Facebook

🌏

5 days ago

DA 91

Omdat u, Omdat wij , Omdat Suriname beter verdient! ... See MoreSee Less

5 days ago

DA 91

Ook voor Suriname:
Er is een nieuwe dag aangebroken! De eerste stap op weg naar de Nieuwe Republiek zonder moord, corruptie, intimidatie en corruptie! Houd vast aan uw geloof in ons Suriname!
youtu.be/NaGLVS5b_ZYClick to follow Céline Dion on Spotify: smarturl.it/FollowCelineDion Click to Buy ‘A New Day Has Come’: smarturl.it/ANewDay Check out more grea...
... See MoreSee Less

Video image

Comment on Facebook

Bestaat niet alleen God kan dat bepalen geen mens we hebben allemaal onze sreken goed en fout.dus wat jij daar stelt is voor sprookjes verhalen .

ALLEEN GOD IS BETROUWBAAR HIJ IS DEZELFDE VANDAAG MORGEN EN ALTIJD!!!

MENSEN VERANDEREN ALS DE BLADEREN DER BOMEN MAAR BUT GOD NEVER CHANGED

6 days ago

DA 91

... See MoreSee Less

6 days ago

Hij heeft het gedaan!

Niemand kan nu nog zeggen, ik wil het niet geloven. De bewijzen zijn open op tafel gelegd onder het licht van de rechters welke bevoegd zijn te oordelen. Het zwaard is gevallen en de kogel is door de kerk. Hij heeft het gedaan!

De getuigenissen zijn te gruwelijk om hier te pennen maar feit is dat de nabestaanden nu rust hebben te weten dat ze geloofd worden. Er is jaren getracht om het bewijs weg te moffelen. Jeugdigen werden omgekocht om hun oren en ogen te sluiten zodat ze de waarheid niet zouden horen. Hij heeft het gedaan!

Ja, ik ben een getuige een land inwoner die de roep en het gehuil van velen van heel dichtbij heb mogen mee maken. Ik hoor mijn moeder nog zeggen "a kier ding" en velen gilden het uit van verdriet. Zij hebben gisteren meegeleefd en voor jaren hoop gehad welke roep gehoord en verhoord is. Laten dan alle Surinamers hun kinderen onderwijzen zodat ook dit niet wederom verdwijnt uit onze geschiedenis. Een moordenaar mag geen standbeeld krijgen. Evenzo de slavendrijvers geen standbeeld mochten zo mag een Staatshoofd welke bloed aan zijn handen heeft, niet het land verder besturen. Daar hoef je nergens voor op te wachten. De veroordeling is een feit en daarmee heeft het totale volk het recht om gehoor te geven aan de grondwet van Suriname.

Hij heeft het gedaan!

Het volk heeft de schande voor jaren moeten verdragen en dragen. Werd er voor aangekeken en de schaamte was groot. "Praat er niet over" "no Tak a Torie" was dan de reactie. Maar de schande is als een doek van de schouders van het volk gevallen. Vooralsnog, het is er niet meer. Ze zijn bevrijd. De waarheid is geopenbaard. Niets anders dan de waarheid. We kunnen als mens niet leven met de leugen. In geen enkel land waar zulk een regiem heeft geheerst, heeft het stand gehouden. Het kan ook niet want het is wederom het bewijs dat God de creator is van ieder bestuurlijk orgaan en zij die bloed aan hun handen hebben Hij weg haalt.

Hij heeft het gedaan en dat is nu een bewezen feit! Niemand kan daar nog langer omheen.

Zijn aanhang is gefrustreerd en kan deze boodschap niet verwerken. Het botst met wat ze voor jaren hebben gehoord. Ze kunnen het niet direct plaatsen. Maar de tijd zal het wederom leren dat de leider van het volk Suriname een veroordeelde moordenaar en drugsdealer is.

Men wil nu krampachtig vasthouden aan wat hen geleerd is. Ze willen nog geloven en hem nog redden maar het is te laat. Ze kunnen de veroordeling niet weg poetsen niet weg gummen niet weg schilderen. Het zal hun en de generaties die komen blijven achtervolgen. Hij is schuldig bevonden. Hij heeft het echt gedaan!

Nu dit feit boven op tafel is, word opgeroepen om kalmte, om de rust te bewaren alsof men weet dat er om zijn aftreden geëist zal worden en de mensen nu op straat zullen gaan. Ja, dat is ook wat had moeten of MOET gebeuren. Het ijzer smeden wanneer het heet is. Maar als je de hond ruimte geeft om zijn wonden te likken dan geef je hem ruimte om zich te herstellen om sterker en goed bewapend terug te komen. Dat is een algemeen feit!

Nu zou het volk moeten zeggen, genoeg is genoeg. We hebben de schande voor jaren moeten dragen. We hebben in armoede moeten leven. We zijn niets opgeschoten en staan nog dieper in de poel dan we misschien ooit in gestaan hebben. De schulden reizen de pan uit en wie zal deze gaan betalen? De last is te groot en dat willen we niet op ons hebben. Wij niet en onze kinderen niet.

Als het volk nu niet opkomt voor haar belangen daar waar juist NU de tijd rijp voor is, zal ze altijd de zelfde wachtende houding behouden en zal ze nog harder moeten roepen om schoonschip te maken.

Het belang van Suriname staat nu nog meer op het spel. En is het nu aan het volk om de poort welke nu open is doorheen te gaan. Deze opening heeft ze voor jaren op moeten wachten. Het zou zeer raadzaam zijn om juist NU dit te gebruiken om tot een aftreden te dwingen en niet langer te wachten. Want dan worden de mogelijkheden kleiner en is de deur gesloten. Laat het niet zover komen daar NU de mogelijkheid aanwezig is.

De oppositie heeft nu kans en het volk heeft de macht. Als ze wacht gaat haar macht verloren. Hij heeft het gedaan!

Hij is veroordeeld! Hij kan niet langer Staatshoofd zijn.

Het doek van de schande is gevallen van uw schouders. Pak het dan NIET weer op om nogmaals over uw schouders te doen. Sta op en zwaai met uw banier naar de overwinning welke NU voor u ligt.

Het is geheel aan het volk of ze dat wil of niet. Of ze langer in deze situatie wil leven of niet.

Suriname, God is with you!
... See MoreSee Less

6 days ago

DA 91

ABC Online Nieuws - 29 november 2019 Rapportage bij het Gerechtsgebouw Hoofdverdachte en president Desi Bouterse is in het 8 decemberstrafproces, door de Kri... ... See MoreSee Less

Video image

Comment on Facebook

6 days ago

DA 91

.

Embassy of the United States of America
Kristalstraat 164, Paramaribo, Suriname
For more information contact Jake Goshert, Public Affairs Officer
Phone 556700 ext. 22253

Common Statement on the 8 December Trials
By the Heads of Mission accredited to Suriname of
France, Germany, the Netherlands, Spain, the United Kingdom and the United States
The Heads of Mission accredited to Suriname of France, Germany, the Netherlands, Spain, the
United Kingdom and the United States have closely monitored the progress of the 8 December
Trials over the years. We appreciate the challenging circumstances under which the Military
Court operates and commend the Court on reaching a verdict in the cases before the Civilian
Chamber.
The trials have been instrumental in reconstructing the events and political context of December
8, 1982. The integrity and independence of the Judiciary is a pillar in Suriname society. It is
critical that the final verdicts in the killing of 15 innocent citizens -- whatever those verdicts may
be after the appeals process is complete -- are implemented and upheld in accordance with the rule
of law.
Lastly, our thoughts go out to all of the families and loved ones of those who have been a part of
this tragedy. The verdict will undoubtedly prove instrumental in helping the nation move towards
reconciliation.
# # #
... See MoreSee Less

6 days ago

DA 91

... See MoreSee Less

6 days ago

DA 91

Nederland spreekt 'waardering' uit voor het rechtsproces, dat onder 'uitdagende omstandigheden' heeft moeten werken. In een gezamenlijke verklaring met Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten noemt Nederland het van 'kritiek belang' dat het definitieve vonnis wordt uitgevoerd. ... See MoreSee Less

Meer berichten laten zien
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com